Prosiectau

Gwenyn, Mêl a Barddoniaeth yng Ngwyl Fwyd y Fenni 2010

Carol Ann & Gillian

Roedd gwenyn, mêl a barddoniaeth wedi’i hysbrydoli gan fwyd i gyd ar y fwydlen wrth i’r Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy a Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke ddarllen eu gwaith yng ngwesty’r Angel ar noson agoriadol deuddegfed Ŵyl Fwyd y Fenni ym mis Medi 2010.

Mwynhaodd dros 160 o bobl ddarlleniad difyr ac ysbrydoledig gan gynnwys cerddi cysylltiedig â bwyd a gwaith newydd yng ngwesty’r Angel ddydd Iau 16 Medi. Ymhlith darnau eraill, darllenodd Gillian Clarke ei cherdd newydd, Wild Plums sydd wedi’i hargraffu ar liain sychu llestri casgladwy ar gyfer yr Ŵyl.

Ers iddi gael ei gwneud yn Fardd Llawryfog yn 2009 mae Carol Ann Duffy wedi ysgrifennu ar bynciau mor wahanol i’w gilydd â Swyddfa’r Post yn dileu enwau’r Awdurdodau ar gyfeiriadau post, sgandal y treuliau seneddol a sawdl anafus David Beckham. Defnyddiwyd cerdd Carol Ann, Virgil’s Bees gan y Grŵp Celfyddydau cymunedol lleol, Arts Alive mewn cyfres o weithdai i greu’r arddangosiadau o flodau a gwenyn a welwyd yn Neuadd y Farchnad yn ystod yr Ŵyl.

Bu Gillian Clarke hefyd yn diddanu 80 o bobl dros ginio â’i barddoniaeth yn y Bell, Ynysgynwraidd fel rhan o ddigwyddiadau Gŵyl Fwyd y Fenni. Ychwanegodd Gillian, Bardd Cenedlaethol Cymru flas llenyddol i’r ‘Cinio Gwirioneddol Gymreig‘ a chyfareddu’r ciniawyr mewn pedair ystafell wahanol.

swvldo_bee_11_abergavenny_web.jpg.