Author Archives: Eluned

Newbridge Inclusion Centre

SWVLDO CCFC Patrick Jones 3 May 11 2

Crëwyd cyfres o gyfansoddiadau rap a gair llafar gan wyth o bobl ifanc (13-16 oed) dros gyfnod o chwe wythnos, gyda chymorth Partick Jones a Rufus Mustafa yng Nghanolfan Cynhwysiad y Trecelyn.

Mae’r ganolfan yn gyfleuster addysg arbennig i ddisgyblion gyda hanes o ymddygiad heriol yn y dosbarth; nid yn Nhrecelyn yn unig, ond yn cynnwys holl ysgolion Bwrdeistref Sir Caerffili. Mae’r bobl ifainc yn cael eu mentora a’u hannog gan grŵp o athrawon a staff ymrwymedig, yn cynnwys y Dirprwy Bennaeth Tony Gallagher. Fel actor a pherfformiwr ei hun, gyda angerdd am sgriptio, mae Tony Gallagher yn awyddus i annog gweithgareddau creadigol i blant y ganolfan, er mwyn cynyddu eu hyder, dyhead a sgiliau dysgu.

 “Rwy’ mor arbennig â diemwnt sy’n disgleirio fel y bydysawd”

Cafodd eiriau’r bobl ifanc eu recordio (linc isod) ynghyd â churiad gan Rufus Mustafa a Jamey Peace, cyn eu rhannu mewn seremoni gyflwyno yn ysgol Trecelyn yn ystod Gorffennaf 2015.

Dyma gipolwg o’r telynegai:

“Boxing in the ring

Makes me want to sing

I’m going to be the champion

I’m going to be the king.”

“I’m too good for this game

I’m like a special star

Shining in the sky

Not so far

I’m far off like lightning

Everyday I’m so frightening

I’m one thing; I’m exciting”

“My name is Jack

And I am a sprat

And everybody says I look like that

Is a skunk; is a punk,

Is a dirty little one

Look at him standing there

[…] Two feet tall

Look at this one-inch wonder

Looks like a sign of thunder…”

“I am all that I wish for

Winning the lottery

Dad coming home

Getting on well with my brother.”

Dosbarth Meistr Straeon Bir

IMG_0676 (00000002)

Arweiniodd Ioan Kidd, enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2014, dau sesiwn dosbarth meistr ar y stori fer yn Llyfrgell Pontardawe. Y Clwb Darllen Pontardawe wedi bod yn gêm lenyddol ym mywyd Pontardawe am gyfnod hir, ond dyma’r tro cyntaf bod y grŵp wedi cymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu creadigol.

Rhannodd Ioan Kidd y broses ysgrifennu a chyhoeddi ei nofel arobryn, Dewis, gydag aelodau’r grŵp cyn mynd ymlaen i gymharu’r arddulliau a’r sgiliau angenrheidiol i ysgrifennu ffuglen fyrrach, fel yn ei gasgliad blaenorol O’r Cyrion. Ar ôl siarad am eu crefft, ysbrydolwyd Ioan Kidd y dosbarth i droi eu llaw at ysgrifennu creadigol eu hunain. Gydag anogaeth o’r awdur, ysgrifennodd yr aelodau’r dechrau o stori fer eu hunain:

Meddodd Ann Rosser, aelod o’r clwb: “Profiad gwerthfawr dros ben oedd cwrdd ag awdur y nofel ‘Dewis’ a ddarllenwyd gennym fel unigolion ac a roddodd gymaint o foddhad inni fel dosbarth. Roedd Ioan yn cyfathrebu’n wych gyda phob un ac yr oedd clywed am y broses o greu nofel a’r holl waith a olygai yn ysbrydoliaeth inni i gyd. Bonws inni oedd ei fod yn deall natur ein cymdeithas ac wedi lleoli rhan o’r nofel yng Nghwm Tawe.”

0R7A5700

Dysgwyr yn Ysgrifennu Cymraeg Creadigol

IMG_0973  IMG_0970

Mewn partneriaeth gyda Datblygu Celfyddydau Torfaen a Choleg Gwent Pontypwl, cafodd grŵp o ddysgwyr Cymraeg cyfle i dorri rhydd o lyfrau gramadeg, geiriaduron a phrofion geirfa am fis. Cawson nhw gyfle i ysgrifennu yn Gymraeg am hwyl. Arweiniodd Bardd Plant Cymru Aneirin Karadog ac awdur Gwennan Evans pedwar gweithdy – yr un yn canolbwyntio ar farddoniaeth, y llall a rhyddiaith.

Meddodd Mair Turner, Coleg Gwent: “Llwyddodd ein dysgwyr i greu pethau gwbl wych!”

Dyma flas bach o beth wnaethon nhw:

Un peth cwl am Bontypwl

Coleg Gwent wrth gwrs

Cartref adran iaith y nefoed

Calonogi pawb i gynnal sgwrs

Ac yn yr Haf dwy fil a phymtheg oedd

Ffynnon o Gymraeg farddonol.

Llên & Lle

EmilyHinshelwood

Arweinir perfformiwr, bardd ac ysgrifennwr sgript Emily Hinshelwood gweithdy gyda 18 pobl ifanc yn Ysgol Gymunedol Cwmtawe ar ein diwrnod olaf y tymor cyn y gwyliau haf 2015. Cafodd y myfyrwyr – 12-14 oed – eu dewis ar sail eu diddordeb mewn ysgrifennu creadigol. (Y rhan mwyaf ohonyn nhw yn aelodau o’r Clwb Ysgrifennu’r ysgol). Wnaethon nhw wisgo ei esgidiau law ac anoracs, cael gafael a’r clipfyrddau, a rhoi eu dychymyg mewn i’r bocedai i fynd am dro hudol a rhyfeddol iawn.

Gydag anogaeth a chymorth oddi wrth Emily, creodd y bobl ifanc cymeriadau ffuglen eu hun yn yr ystafell ddosbarth, cyn cymryd eu cymeriadau gyda nhw ar y daith trwy gaeau a gerddi ger yr ysgol. Y syniad tu ôl y gweithdy oedd gofyn y plant roi eu hunain mewn esgidiau eu cymeriad er mwyn weld y manylion y byd naturiol trwy eu llygaid.

Yn ôl yn yr ystafell ddosbarth, roedd yr awyrgylch yn un o greadigedd dwys gan eu bod yn disgrifio eu hargraffiadau. Wnaethon nhw gyd gadael yr ystafell ddosbarth gyda dechrau o stori sydd yn barod i dyfu a datblygu yn ystod yr haf. Dyma rai enghreifftiau o’u gwaith:


The clouds gathered in the clear blue sky and the world started to turn cold, almost eerie. The happiness drained out of me like I was emptied by a plug. I started to shiver in the cold water and felt scared and worried. A bead of sweat trickled down my face. By Isabelle Lake

Hell. What a place! Happy devils, horrified humans and also my favourite – the pits of despair with its orange glow. Looking at it is painful to the eyes, humans find it horrifying. I find it mesmerising. It could burn down everything into nothing in seconds, because it is so scorching. Anon

It was a hot, humid summer morning as I set off for school. I smiled happily as I looked down at the drying up puddles. My aqua blue trainers splashed into the puddles disrupting the calm surface. Birds chirped in the swaying trees. I stepped by one puddle next to an uprooted oak tree. I stared meekly at my reflection. My sky blue eyes were filled with hope. My black hair swayed in the breeze. I pulled up the hood of my jet black hoody and strolled towards school. By Ciaran Sullivan (Aged 13)

He plunged his knife into the man’s stomach, trying to preserve this beautiful expansion. He looked up from the dead man to the villagers from where he lived staring back at him. Before they or he himself could react, he raced back into the foliage, his scarred-face friend was by him as well, running. Ajay Bater (Aged 13)

I came to the UK in 1995. When I came I learnt from my father how to pickpocket and steal. My name is Simon and I have black hair, blue eyes and I am a thief. My father was arrested two days ago but I escaped. Usually in the morning I will steal bread. As I was going out of the store I saw a big brown satchel on someone’s back. So I slowly unzipped the bag and stole an iPhone 6. I did it so I started running and as I ran I realised there’s someone after me. So a few hours with the bread I stoke I tried to unlock the iPhone 6 in the wet, bug-infested bush. As I did this I fell asleep: I woke to a voice. It’s my dad on a motorbike. My dad told me to get on and go, so I listened. As I did this I realised that I was in the forest, but I soon realised that I was in a peaceful forest. But this was not my dad. He put a sock on my head and said he’s taking me somewhere. Anon.

I first went out for a walk to calm me down, but it led to a tragedy. Let me tell you about it. I started to walk along the canal. I could hear the birds tweeting and lots of loud construction noises. I came across a big, bright, tall yellow flower. Around it was tall spiky green grass, just on it’s own, no other flowers surrounding it. I was about to pick a flower but something caught my eye in the tall grass. A big black duffle bag. I thought to myself, “should I be nosy and look at it?” I looked around. No one was near me. “Why not?” I thought. I picked up the duffel bag. It was heavy. I brought it over to a private area. I tried to open it. Inside was a big amount of money. At least 100,000 pounds, probably more. Harry Thyer (Aged 13)

That same day the buff man who was named ‘The Tiger’ due to his bright orange hair; made me go out with him to the gorge. He wore a tracksuit and some kind of belt with electronics on it. I had to sprint a hundred meters. I did it in 14 seconds. ‘The Tiger’ said that if I wanted to compete in the Olympics my time had to improve. By Jaden Maskell-Beynon (Aged 12)

I raced across the path as fast as my legs could carry me. All I could hear was my own beating heart screaming at me to stop. By Jorja Mould

I arrived home after school only to be greeted by rubble, dust and destruction. I gasped in horror as I saw my house in pieces on the floor. While looking around I noticed I couldn’t find my parents anywhere. Letting out a sigh I pulled my waist length, jet black hair into a pony tail. I looked into part of a mirror and started talking to myself, “Why am I so different from everybody else, like I have bright purple eyes, sharp teeth, I hate being Inside and my parents – I said I had a different connection with a nature.” By Heather Brown (Aged 12)

Another flashback from the time she’d met her master. “That was two months ago and I’m falling deeper in love with him,” she thought, turning scarlet. Gwen now wore a simple red maid’s dress; a tartan cardigan and knee-high boots. Her hair was now down to her shoulders. She enjoyed serving Roderick as a maid. She saw flowers blooming at her side. She felt calm. “Tranquillity and peace. These are the emotions I feel when I’m with Roderick,” she thought, smiling and a blush still visible on her cheeks. She then brushed her beautiful, flowing brown hair. Emily Jenkins (Aged 13)

Everything was my brother’s fault. He wrecked everything. I remember every little detail. I just couldn’t get this image out of my head. “I wonder if I’ll survive this,” I muttered to myself. I happened to glance to my left. I noticed people playing team sports. I could hear the distinct tweets. The birds were singing. The smell of flowers in the mystical field. The taste of honey stung me like a wasp. I could feel something furry next to my leg. It appeared to be a little badge. I must’ve acted immediately, because the next thing I remembered was the badger in my arms. Lucy Richards (Aged 12)

I was sitting on a large old bench drowning in thick layers of moss and mould. I could hear the damp wooden legs creak in protest. The sound slicing like a knife through the deafening silence. I felt a leaf gently brush against my rosy cheek. I looked up to see a huge oak tree towering over me, its branches swaying in the wind like arms. By Carys Williams (Aged 12)

Darkness. That was all she could see. Tina flocked her long black hair as she walked down the path. She felt like the path was leading her nowhere. Then she heard the river, rushing through, which made her afraid that something was going to happen. She suddenly looked in the river at her reflection. Her blue streak in her hair was fading away. Tina’s sea blue eyes were glistening by the moon’s brightness. Katie Jenkins (Aged 12)

As I sprinted down the road, I came to a russet brown, dusty, dirt pathway. The orchard and meadow rye grass swayed as the gentle sea breeze swept across the endless fields. Looming willow and moss-coloured ash trees cast shadows, making my skin shudder as I strode through the cooling shade. The soft trickle of the river beckoned me, tempting me to run my fingers through the shimmering water, like soft silky hair. By Chantale Davies. (Aged 13)

After throwing the witness’s body into the incinerator, Amethyst turned around to see something shocking. Senpai was standing right behind her. “What the hell are you doing?” asked Senpai. “Wait!” replied Amethyst. “It’s not what it looks like!” Without hesitation, she stabbed Senpai with the syringe and dragged him to his classroom when no one was looking. “It was all a dream,” said Amethyst. “Just a dream.” Oliver Jones (Aged 13)

It was a bright vibrant day after the rain storm the other day. When Mike was walking through the Archwood forest where he would walk every day. He would always notice that there were no animals in the forest or even bird song but when he thought he saw an animals he wouldn’t’[t be able to find it a second later which he would be quite used to so he would just be carrying on walking. The next day he found something very exciting, he found a large dog or cat print but it had three toes which was quite odd. “Yo, Mike!” yelled a voice in the distance. “Oh, hi Brad, how did you know I’d be here?” “You’re always out here! Anyway what are you looking at?” “Oh, it’s a paw print.” Anon

One day I walked into a wood. I saw loads of trees, flowers, spiky flowers, people and butterflies. Then I heard an alarm go. I was scared and I did not know what to do. Suddenly I fell down as if I’d landed in the woods. I could heard screaming and people were shouting E-M-I-L-Y. What? Who’s there? And how do you know my name? I am a ghost. I know everybody’s name including yours, which is Emily. Then she went off dancing and then someone pulled Emily back into the woods and she let go of the ghost and then she fall back into the grass. She found a little puppy. They lived happily ever after. The end. Rachel Harris (Aged 12)

Straeon Teithwyr Ifainc

RufusMufasa

Yn dilyn mis o ‘sgwennu caneuon yng Nghasnewydd â phlant Roma o’r UE yn gyda’r bard a rapiwr Rufus Mustafa fe aeth hi ymlaen i weithio a grŵp bach o deithwyr Cymreig wedi lleoli yn Ysgol Gorllewin Trefynwy, Pont-y-pŵl. Mae’n dymor teithio ar hyn o bryd ac mae nifer o bobl ifainc wrthi’n teithio a’u teuluoedd. Fe gymrodd chwech o fechgyn a merched rhan mewn gweithdai ysgrifennu creadigol fel rhan o raglen Teithwyr a Sipsi, Fforwm Ieuenctid Torfaen. Bwriad y gweithdy oedd rhoi cyfle i’r cyfranogwyr ddweud eu stori ac adrodd hanes eu teulu a diwylliant fel rhan o brosiect llyfr hir dymor.

Dechreuodd Rufus drwy ofyn beth oedd hoff a chas bethau’r pobl ifainc; ac am beth y maent yn angerddol. Roedd anifeiliaid yn amlwg iawn yn ei ysgrifennu, gan gynnwys hebog anwes, asynnod, merlynnod, cŵn ac ieir. Roedd yr awyr agored a’r tirwedd gwyrdd yn agos i orllewin Trefynwy yn rhoi llwyfan perffaith i’w hoff hobïau megis rhedeg, teithio ar merlyn a thrap; a’r gwahaniaeth rhwng carafán a threlar; a sipsi a gorger (sydd ddim yn teithio).

Mae Rufus wedi datblygu eu geiriau gyda chymorth animeiddydd; bydd ffilmiau byrion yn cael eu rhyddhau cyn bo hir.

Mae Llais Cyfartal (An Equal Voice) yn brosiect ar gyfer Theithwyr ifainc a Sipsi a sefydlwyd yn 2010 gan Fforwm Ieuenctid Torfaen ac Ysgol Gorllewin Trefynwy. Mae 35 o deithwyr ifainc sydd yn mynychu’r ysgol yn cymryd rhan yn grŵp yma sydd yn cynnig cefnogaeth ac yn eu helpu integreiddio i’r ysgol ac addysg uwch. Mae dosbarthiadau arbenigol gyda chefnogaeth ychwanegol i’r bobol ifanc ar gael, mae hyn yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd y disgyblion yn gadael yr ysgol â chymwysterau.

Cariad, Casineb a Llyfrau Bach

IMG_2106

Dros gyfnod o chwe wythnos, bu’r bardd Francesca Kay yn arwain prosiect celfyddydol a llenyddol gyda phlant Canolfan Addysg Glan-y-Nant ym Mhengam. Fe ddyluniodd y plant 6 – 11 oed lyfrynnau hyfryd a oedd yn cynnwys rhestr o’u hoff a chas bethau. Buont yn addurno’r llyfrau gyda darnau o farddoniaeth, printiau a darluniau. Roedd ‘Hoff Bethau’ yn cynnwys pysgota ac ysgytlaeth siocled, a’r ‘Cas Bethau’ yn cynnwys chwiorydd sydd yn ‘gyrru ti lan y wal’, loris swnllyd, trenau gwichlyd, a phobl sydd yn dringo llithrennau.

Cafodd y gweithdai eu trefnu gan Dîm Datblygu’r Celfyddydau, Caerffili, a Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru Llenyddiaeth Cymru. Uned Cyfeirio Disgyblion yw Canolfan Addysg Glan-y-Nant. Mae’r ganolfan yn cynnig addysg amgen ar gyfer plant sydd ag ymddygiad heriol yn y dosbarth. Gyda chymorth ac ysbrydoliaeth gan Francesca Kay, bu i’r plant ddarganfod brwdfrydedd ar gyfer ysgrifennu trwy gymysgedd o gelfyddydau, crefft a phrintio.

IMG_2087  Francesca_Kian

Dathliad yn Y Senedd

Canolfan Cymuned Bethel. Llun © Sarah Goodey

Mae Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru wedi bod yn gweithio’n galed ers wyth mlynedd i feithrin cariad at ddarllen ac ysgrifennu ymysg trigolion de Cymru. Cynhaliodd prosiect allestyn blaenllaw Llenyddiaeth Cymru digwyddiad arbennig i ddathlu gwaith a thalent creadigol cymunedau ac unigolion cymoedd de Cymru yn Y Senedd, Bae Caerdydd, yng nghwmni Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Mae Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru wedi darparu ystod eang o gyfleoedd ysgrifennu creadigol ers Awst 2007 gan roi sylw arbennig i dargedu’r rhai sy’n llai tebygol o fod yn rhan o brif ffrwd diwylliant a chelfyddydau Cymru. Mae’r Fenter yn galluogi awduron, beirdd ac artistiaid i arwain gweithdai i ysbrydoli unigolion a meithrin cariad tuag at ddarllen ac ysgrifennu, boed hynny â phobl ifainc sydd mewn perygl o gael eu gwahardd o’r ysgol neu â’r rheiny mewn llety gwarchod i’r henoed.

Dirprwy Weinidog Ken Skates

Dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates AC: “Rwy’n falch iawn i gael cefnogi gwaith Llenyddiaeth Cymru a phrosiect Datblygu Llenyddiaeth De Cymru – prosiect sydd yn adlewyrchu’n ymarferol yr hyn sydd ar bapur, sef bod llenyddiaeth i bawb a bod modd dod o hyd iddo ym mhob twll a chornel. Mae’r prosiect yn profi fod pŵer llenyddiaeth a’r celfyddydau yn medru gwella ansawdd bywyd ac ysbrydoli creadigrwydd yr unigolyn […] Fy ngobaith yw y bydd yn parhau i gyfareddu ac ysbrydoli ac y byddwn, yn y dyfodol agos, yn dyst i weld y Gillian Clarke neu’r Owen Sheers nesa yn datblygu o’r fenter.”

Roedd y digwyddiad yn Y Senedd yn cynnwys perfformiadau amrywiol o ffrwyth gwaith y gweithdai eleni. Ymysg yr uchafbwyntiau darllenodd grŵp o bobl ifainc 14-16 oed o gefndiroedd lleiafrifol ethnig o Bort Talbot eu monologau sydd wedi eu selio ar y thema ‘hunaniaeth’; arddangosfa o eiriau a barddoniaeth gan breswylwyr Uned Gofal Ychwanegol Y Bari, Golau Caredig, sy’n canolbwyntio ar eu hatgofion o’r Bari; darlleniadau o farddoniaeth gan ffoaduriaid o Gasnewydd; dathlu cyhoeddi llyfr Petra y Pengwin a ysgrifennwyd gan famau ifainc o Gaerffili; a chaneuon rap a geiriau gan ddisgyblion Ysgol Lewis a phobl ifainc sy’n preswylio mewn llety gwarchod yn Nhorfaen.

Lleucu Siencyn CEO

Lleucu Siencyn

Dywedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: “Dw i’n hynod falch i gael dathlu llwyddiant Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru. Nid rhywbeth elitaidd yw llenyddiaeth, ond rhywbeth i bawb ac i unrhyw un sy’n defnyddio ac yn caru ieithoedd. Boed hynny drwy gylchgronau comic, drwy ysgrifennu geiriau i gerddoriaeth neu i hel atgofion o’r gorffennol, mae’r prosiect yn rhoi mynediad i’r celfyddydau a modd o fynegi eu hunain yn greadigol i bobl sy’n hanu’n draddodiadol o ardaloedd di-freintiedig.”

Mae’r prosiect wedi cyffwrdd â dros 10 awdurdod lleol yn ne Cymru, ac mae bellach yn canolbwyntio yn bennaf ar 5 ohonynt: Caerffili, Port Talbot, Casnewydd, Torfaen a Bro Morgannwg. Mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â mentrau celfyddydol a llyfrgelloedd yn yr awdurdodau hyn er mwyn trefnu gweithgareddau creadigol i bobl o bob oed a gallu.

Mae beirdd ac awduron wedi cynnal gweithdai mewn ysgolion, llyfrgelloedd, cartrefi gofal, wardiau iechyd meddwl, neuaddau bocsio, gorsafoedd trên, ysbytai a chanolfannau a sawl lleoliad arall mewn ymgais i gyfareddu ac ysbrydoli eraill. Bu Catherine Fisher, Ioan Kidd, Huw Aaron, Tom Anderson, Mike Church, Rufus Mufasa, Patrick Jones, Francesca Kay a Gillian Clarke yn rhai o’r llenorion fu’n rhan o’r fenter i gydfynd â cred Llenyddiaeth Cymru: bod llenyddiaeth i bawb.

 

Betws yn blodeuo

Untitled-1Mufasa, Rufus

Wnaeth pobl ifanc o’r fenter ‘Bettws in Bloom’, Casnewydd, mwynhau nifer o weithdy barddoniaeth a rap gyda bardd Zaru Jonson a rapper dwyieithog Rufus Mufasa. Mae’r fenter ‘Bettws in Bloom’ yn cynnig addysg amgen i’r myfyrwyr Ysgol Uwch Casnewydd. Wnaeth y bobl ifanc 14-16 oed archwilio nifer o bynciau yn eu’n rap nhw – ein cartref, Betws, fel enghraifft (“Betws/odli a ‘Lettuce'”), eu ffrindiau, perthnasau, cerddorion, rappers, cyffuriau ac alcohol. Datblygodd y myfyrwyr y cerddi a chafodd ei osod i gerddoriaeth. Cliciwch y linc er mwyn clywed y gwaith:

Ty Hapus 2015

tyhapusSWVLDO-CCFC-Patrick-Jones-3-May-11-29-150x1501

Yn Ebrill 2015, cynhaliodd y bardd Patrick Jones nifer o weithdai yn Nhŷ Hapus, Y Barri, o dan y teitl ‘Atgofion Cerddorol’. Menter unigryw gan Cymdeithas Alzheimer Cymru yw Tŷ Hapus. Sefydlwyd y fenter i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl ifanc â dementia, gan gynnig lle diogel a thawel ble mae pobl â dementia a’u teuluoedd yn gallu cael paned a sgwrs, chwarae gemau bwrdd, darllen papurau newydd ac ymlacio. Hefyd mae Tŷ Hapus yn trefnu nifer o weithgareddau i’w hymwelwyr.

‘Atgofion Cerddorol’ oedd yr ail sesiwn i Patrick gynnal yn Nhŷ Hapus yn dilyn prosiect llwyddiannus yn 2014. Y tro hwn, rhoddwyd bwyslais ar hoff ganeuon a bandiau – fel The Beatles a steil Motown – a straeon amrywiol o fynd i ‘gigs’ gwahanol.

Datblygodd chwe chyfranogwr â’u teuluoedd nifer o gerddi, a chafodd un ohonynt – ‘In My Pocket’ – ei osod i gerddoriaeth.

IN MY POCKET

In my pocket

is a piece of coal.

I hold it tight,

I see the coal fire,

my father making it up before work,

giving us heat and light.

In my pocket

is the strike of 1984,

this was our civil war,

my mam with a pram

full of coal,

pushing up our street

to warm our tired souls.

In my pocket,

the sound of the coal tipping,

Barry Docks

held in my mind

like a newspaper clipping.

In my pocket

is the best ever toast

butter dripping

its the simple things we remember the most

IN MY POCKET

MY MEMORIES ARE STILL ALIVE

IN MY POCKET

NOT READY TO SAY GOODBYE

IN MY POCKET

COME, WALK WITH ME SIDE BY SIDE

And in my pocket

is The Beatles’ ‘She loves you’

playing at my Nanna’s on the radiogram in Splott,

where she’d give you all that’s she’s got

‘she loves you’ so true.

In my pocket,

my memory is dancing

All night in Wigan

or at The New Moon Club The Hayes,

girls drinking Newcastle Brown Ale,

and in our pockets,

the trip to Barry Island

seemed like a million miles away,

seemed like the sun shone like diamonds.

I remember how the mothers

would make a circle with their deckchairs,

and all the kids would play safely there,

and we could either have Rock or Candyfloss

before we left,

MMMM I can still smell that salty air.

In my pocket

I carry them carefully

the ghost train, log flume,

banana boats,

pop and crisps at The Mermaid Hotel.

When I get lonely,

the sadness it dispels.

I see them all now,

all the people and places like silk next to skin.

In my pocket

waiting for my dad’s ship to come in

IN MY POCKET

MY MEMORIES ARE STILL ALIVE

IN MY POCKET

NOT READY TO SAY GOODBYE

IN MY POCKET

COME, WALK WITH ME SIDE BY SIDE

By Annie, Lynne, Julia, Alison and Michael

A BELL RINGS

Makes me think of Dr Cameron- Sunday night – watching TV,

the end of playtime – back to sums,

the sound of school,

a sad but happy sound.

It reminds me of Uncle Keith.

He was ill and was sleeping downstairs

and used to ring a bell if he needed

anything

and used to wind us up with his bell!

The sound reminds me of

the Ice Cream Van in Porth,

and as I had 4 brothers

I had to run fast to get there first

threepence each.

Happy times

listening out for those ice cream chimes!

It could be church

or being naughty in school

or

London bells ringing

oranges and lemons say the bells of Saint Clements.

Like a school clock

or

Chris,

does it remind you of Barry Docks?

CHRISTMAS MEMORIES

Cold snow smog,

Abercwmboi or London,

a memory or a dream?

The best ever present from Grandad,

a homemade Dalek

brought on top of his car.

Boy if you could have seen my face beam.

Christmas time.

We had 8 children,

my mum cooked

gave us the best she could,

she was one in a billion.

My father took us

to Carrefour in a van,

massive foodshop but it would all disappear

before the holidays even began.

A favourite present was a pair of earrings.

My Dad was a merchant seaman

and had three daughters.

He would come home back from Japan

and the best present ever

walking dolls as tall as us

a memory that’ll stay forever.

Christmas meant monopoly.

We always knew the big day was near,

the club was closed

so my dad would bring

Flagons of Brains beer,

and we’d bring the kitchen table

into the dining room

and play monopoly, (oh dear….what doom),

how I tried to

file for bankruptcy it went on and on,

long after the snow had gone.

Best ever present a red and white bobble hat,

my mam had knitted it with love,

such an endeavour

and I,

I wore it forever.

WORDS

The smell of the chippy

as kids,

gravy,

happy memories.

The smell of my garden

in Summer

with the children.

Always loved the smell of perfume,

Chanel,

when I worked for British Coal.

The smell of a new baby-

pure

like a fresh start.

PLACES

Solva, I grew up there.

I remember the beach

going crabbing in the rockpools

A special place for me

was Port Talbot.

I worked there for British Coal,

had a marvelous time,

until Margaret Thatcher came along!

My beach hut off the Isle of Wight,

with the children playing on the beach,

happy memories,

going to France for our holidays

drinking wine driving and eating bread and cheese

lovely times.

TO STAND and STARE

(after listening to ‘Leisure’ by W. H. DAVIES)

To watch the birds

fascinating as they are

so small

gathering their nuts and

twigs for their nests

it is as if they are

looking

and thinking

“Mm, I’ll have that one”.

I like to sit down

and wait.

Love the garden too

full of things to see.

Love to watch the water crashing on rocks

craggy shorelines

wild weather.

The sea,

calm,

gently rippling.

Prosiect Ty Hales

Singingtogether

‘Beautiful Bruises’: Ysgrifennu caneuon yn Ty Hales 

Cafodd grŵp o bobl ifanc 16-24 oed sesiynau cerddoriaeth ac ysgrifennu caneuon gyda’r bardd Rhian Edwards yn Hales House, Pontypŵl, sydd yn rhan o gynllun tai gwarchod Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen. Gan ddefnyddio ukulele, allweddell a fflip-siart yn unig, gweithiodd Rhian gyda grŵp o 12 o bobl ifanc i ddatblygu cân serch o’r dechrau i’r diwedd. Cafodd y prosiect eu ariannu gan y Rhys Davies Trust.

RhianEdwards_Writing

Butterfly Bruises

Stalked me online

You had me at ‘Hi’

Liked your geeky glasses

And the pain behind your eyes

We shared the same history

Took the blur from my tears

We crawled from the corners

And our shyness disappears

Chorus: Butterfly Bruises / Engraved in my heart / Butterfly Bruises / Scarred and left me in the dark

I can’t seem to focus

A war rages in our home

You explode at every trigger

Break my body, leave me numb

Chorus: Butterfly Bruises / Engraved in my heart / Butterfly Bruises / Scarred and left me in the dark