Prosiectau

Seithfed Rownd Sgiliau’n Sgleinio

Ym misoedd Chwefror ac Ebrill 2012 gwelwyd parhad llwyddiant y Prosiect All Skilled Up yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Partneriaeth yw’r prosiect rhwng Llenyddiaeth Cymru, Tîm Pêl-droed yn y Gymuned Dinas Caerdydd, Adrannau Addysg AALl, Llyfrgelloedd AALl a BSA Cymru.

Drwy gydol misoedd Chwefror ac Ebrill cafodd disgyblion o ysgolion ym Mlaenau Gwent, Tor-faen a Phen-y-bont ar Ogwr fwynhau’r prosiect, sy’n mynd i barhau â chyllid gan y Gynghrair Bêl-droed hyd wanwyn 2012. Ymunodd un grŵp o Gaerffili â’r prosiect â chyllid gan Gyngor Bwrdeistref Caerffili. Cafodd sawl ysgol o RhCT hefyd fwynhau ymweliadau fel rhan o’r cynllun Hands on a ariannwyd gan Teuluoedd yn Gyntaf ac mewn partneriaeth â thimau Cymunedau yn Gyntaf Tonyrefail, Gilfach Goch ac Evanstown. Am y tro cyntaf cynigiodd y prosiect sesiynau Cymraeg gyda’r awduron Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury.

Daeth dros bum cant a hanner o blant a phobl ifanc o ysgolion yn y pum awdurdod i stadiwm newydd Dinas Caerdydd i fwynhau diwrnod ysbrydoledig o weithgareddau pêl-droed a chyfleoedd i ysgrifennu’n greadigol. Bu’r disgyblion yn gweithio naill ai â’r bardd a’r awdur adnabyddus, Mike Jenkins, y bardd adnabyddus Patrick Jones, enillydd gwobr John Tripp, Peter Read, neu’r bardd perfformio Mike Church i greu cerdd bêl-droed newydd. Cawsant hefyd fwynhau helfa drysor fel rhan o daith dywys o amgylch safle’r stadiwm.

Cerddi Chwefror 12

Williamstown gyda Mike Jenkins

Before and During the Match

Empty seats as blue as the sea

A Welsh flag, red as a poppy

Machine lights, bright as the sun

Grass as short as MR P’s beard

Advertising colourful as a rainbow

Flags stripy as zebras

Stadium is echoey like a cave.

Tref y Rhug with Mike Jenkins

Calm before the Storm

The stadium quiet as a flower, slowly opening,

Changing room silent as a plant growing,

Corridors long as a train track,

Grass green as a frog,

Ref’s room peaceful as children at night.

Stadium loud as a baby crying,

Kenny Miller celebrates after scoring like a lunatic

Crowd loud as a lion’s petrifying roar

Match as awesome as a baby being born.

YGG Tonyrefail with Eurig Salisbury

Oi. Oi! Tîm Caerdydd,

Fe ddaeth y dydd,

Rheinos yn taclo,

Morgrug yn pasio,

Ceffylau’n cicio,

Jiraff’s yn penio,

A theirw’n sgorio!

Rhaid rhedeg at y coch,

A n’mnau’n gweiddi’n groch,

A siarad fel un llais

I guro tîm y sias,

Fel adar, hedfanwch mas

A gwnewch eich gorau glas!

Newton with Mike Jenkins

Similie City FC

The stadium as empty as school on Friday night,

The pitch quiet as clouds moving through the sky,

Seats as blue as the sea on a beautiful sunny day,

The grass-grower bright as a firefly’s tail,

The black screen dark as the night sky

Goal posts empty as if they’ve never been used

26,000 deserted seats empty like a damp Sunday

The stadium as loud as an orchestra

The manager as competitive as my Dad watching Cardiff

The crowd as loud as a massed choir

Running players after the ball fast as a cheetah chasing his prey

As busy as a market place where everything’s on sale

The lights bright as a hundred stars

The seats are full as a huge playground.

Poems April 2012

Coed y Garn with Mike Jenkins

Differences of the stadium

Grass green as mint ice cream

Seats white as a cloud

Goal posts like standing polar bears

Flag wide as a hungry crocodile’s mouth

Scoreboard like two big red dragon eyes

Signs colourful as a rainbow

Yellow steps like street lights

Lines white as paper

Stadium feels huge as Africa.

Players ready as bees to sting

Lights shining like the moon

Wingers fast as cheetahs

Seats full as school halls

Stadium loud as a tenor horn

Pitch sticky as chewing gum

Food smells like a fish shop

When they score the crowd are happy as Christmas

Players as sweaty as monkeys

The ball flies like a bird

Markings are bright as snow

Stadium is as long as a giant lying.

Ystrad with Mike Jenkins

Can’t wait to see the match

It’s the day before the match

Pitch like stripes on a Tudor house

Stadium quiet as a mouse

And silent as a locked box

The big screen black as night

Rain bucketing down like a waterfall

Chairs blue as the ocean

Cold as a winter’s day

Grass as wet as a swimming pool

Kick off at 3 o’clock

Crowded as a full glass

Fans chanting like a pack of howling wolves

Can’t wait to see Conway

Whittingham scores a goal

The sight as bright as the sky

Players running fast as cheetahs

Stadium packed as a school yard..