Prosiectau

Taith Roy Noble yn y Cymoedd 2010

Ric Hool

Bu Ric Hool yn adrodd barddoniaeth yn lansiad swyddogol y cynllun gwerth miliynau o bunnau i adfywio Iard y Bracty yn y Fenni ddydd Iau 10 Mehefin 2010.

Roedd y seremoni’n nodi cwblhau prosiect deunaw mis gwerth £3miliwn i wella safle’r farchnad a fydd yn awr yn safle i lawer o ddigwyddiadau.

Cynlluniwyd y datblygiad gan y penseiri MacGregor Smith, ac mae’n cynnwys canopïau gwydrog a lle i 74 o stondinau marchnad, pedwar teras, tai bach cyhoeddus newydd, caffi, 96 o leoedd parcio a sgwâr.

Mae’r celfwaith a ddyluniwyd gan yr artist o Gymro, Howard Bowkett, yn cynnwys rhes o golofnau baril gyda 12 o seddi pren yma ac acw drwy’r safle. Mae barddoniaeth hefyd i’w gweld a ddewiswyd gan Menna Elfyn.

Adroddodd Ric Gerdd Gŵyl Fwyd y Fenni yr Academi a grëwyd yn 2009 gyda chyfraniadau gan dros 40 o unigolion gan gynnwys yr enwogion Monty Don, Scott Quinnell, Levi Roots a Maer y Fenni.

Cerdd Gŵyl Fwyd y Fenni 2009

 

 

Take a south Wales market town

Season with people

Break & blend yolks of tradition

In a pan of marinade

Stir for a morning

Until afternoon

Everyone giddy

As a fast turned spoon

Flash-fry conversations

Hull late soft fruits

Infuse enthusiastic tongues

Around stalls in the Market Hall

Coddle a recipe of chefs

Devil their actions

Flambé their thoughts

Parboil cook books

Pare leaves when almost done

Raise the temperature to completion

Dredge with anticipation

Take a south Wales market town

Blind bake its being

Puree this day

En croute streets of experts

Brulé!

Brulé!

Brulé!

The Foodies say

Kiss me honey, honey

Kiss me

Gee, what a buzz

Winter warmers

Spring desires

Summer coolers

Autumn’s patisserie afire

Sun dried words

Herbal phrases

Abergavenny written thro

Heavenly flavours

Grow yer own pancakes

Inferno grapes

J’aime Puy de Galles

A Parliament of Food

Eat Welsh

Drink Welsh

Rude health

How do you

Cook a thought?

Eto caiff pob un fwyta – cawn yfed

Cawn afiaith o’r gora

Cawn gyfaredd o wledda

Yn yr ŵyl a hwyl yr ha!

Ric Hool

From quotes by the public attending the Abergavenny Food Festival 2009.