Prosiectau

Am Berorasiwn o Barotiaid! Prosiect yr Enwau Torfol 


Mantell o Ystlumod, Llafurlu o Forgrug, Pwerdy o Eliffantod neu Gadeirlan o Lygod? Gall enwau torfol gwych a gwachul oglais plant ac oedolion fel ei gilydd. Gosododd y prosiect creadigol hwn her unigryw i bobl ifanc Rhondda Cynon Taf: cymryd enw torfol am anifeiliaid neu ddyfeisio un newydd, ac ysgrifennu cerdd amdano. Mae gan lawer o greaduriaid y byd enw torfol, ond mae miloedd nad oes ganddynt un. Mae eu creu yn gelfyddyd!

Yr allwedd i enw torfol da yw y dylai’r enw nid yn unig fod yn ddisgrifiad da o’r grŵp o greaduriaid a enwir, ond y dylai hefyd ddatgelu rhywbeth am gymeriad yr anifail; Llechwrfa o Lwynogod, Dialedd o Siarcod, Senedd-dy o Seirff a Rhu o Rinoserosod, er enghraifft.

Yn ystod misoedd Mehefin a Gorffennaf 2009 mewn gweithdai barddoniaeth dan arweiniad Peter Read cafodd deg o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Treorci y sgiliau angenrheidiol i’w harfogi i ysgrifennu eu cerdd gyntaf neu orau erioed. Yna bu’r disgyblion yn gweithio gyda’r arlunydd Keith Baylis, i gynhyrchu tri murlun lliwgar a ysbrydolwyd gan y cerddi. Mae’r cerddi bellach yn cael eu harddangos yn barhaol yn yr adran newydd a godwyd yn arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn Llyfrgell Treorci.

Ariannwyd y prosiect gan Brosiect E3+ Ysgol Gyfun Treorci a’i gynnal ar y cyd â’r Academi, Alan Golding (crëwr y prosiect) a Llyfrgelloedd RhCT.

Meddai Alan Golding, Crëwr y Prosiect:

‘Alla i ddim diolch digon i’r Academi, E3+ a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Treorci am fod y cyntaf i dreialu’r prosiect hwn. Bu’n wirioneddol wych cael darllen y cerddi a gweld y celfwaith rhyfeddol a grëwyd gan y bobl ifanc a gymerodd ran. Ac i goroni’r cyfan, crëwyd enw torfol newydd. Yr allwedd i enw torfol da am rywogaeth o anifeiliaid, adar, pryfed neu greaduriaid y môr (y gêm ‘Venery’) yw y dylai’r enw nid yn unig fod yn ddisgrifiad da o’r grŵp, ond y dylai hefyd ddatgelu rhywbeth am gymeriad, ymddygiad, neu unigolyddiaeth yr anifail. Crëwyd enghraifft berffaith yn ystod y prosiect hwn, sef ‘A Paradox of Platypus’.

Collective nouns

A Parliament of Owls

Liam Nagle-Cocco

Haiku 1

When the bright sun sets

It becomes day for the owls

And they all gather

Haiku 2

Their great Parliament

With its members disputing

Like our own MPs

Haiku 3

Shouting and screaming

Booing, hissing and crying

Writing the owl law

Haiku 4

Ancient Greek symbols

Of wisdom, wealth and foresight

Symbol of Athene

Haiku 5

Ruler of the night

Guardian of the afterlife

To the Middle-East

Smack of jellyfish

A Smack of Jellyfish

Rebecca Bush and Emily May

Sploosh, splatter, schloop

Babble, bobble, bubble

A smack of Jellyfish, pulsing silently through the water

Gracefully and fluently swooshing through the deep blue

Drifting wherever the current takes them

Just a smack of transparent sea jellies gliding

Elegantly through the salty brine

The wind of the ocean smacking against their invisible bare bells

Sploosh, splatter, schloop

Babble, bobble, bubble

paradox

A Paradox of Platypus

Katie Parton

It was thought to be a hoax

By the foolish UK folks

Through webbed feet and rubbery snout

They catch the wiggling trout

Though swimming with their eyes shut

Fish still slide down their gut

Secrecy, privacy is their game

Rarely seen, difficult to tame

school

A School of Dolphins

Sophie and Saffron

Kind playful mammals of the sea

Swimming, jumping freely

A school of dolphins

Imagine them in class.

Speaking with intelligence

As they roll

Breaking off, making sponges

To protect their snouts.

As teacher calls for order,

The dolphins click, whistle

And make ultrasonic sounds

Children bring crisps, pop

Sandwiches, chocolate and fruit

In their packed lunch boxes

While the dolphins

Drag live fish, squid

And dead porpoises

For their brunch.

While children

Chatter, shout out

Laugh and play

Male dolphins

With weeds and sticks

Try to pull the dolphin girls.

keith bayliss

A Pride of Lions

Group poem with Peter Read

Brave and strong as concrete

Fast as lightning

But not quick enough

To catch the telly pizza.

Lazing, slobbing

And slothing, while his lady

Goes shopping, working in the jungle.

Proud as a knight in battle

Prowling around his den

King of all the mammals

And all of his terrain.

Sporting heroes take his name

In football, rugby games

In pride they play.

Still others take his star sign

The masculine, positive, extrovert Leo

murals

.