Prosiectau

Nod y cynllun yw cael y gynulleidfa ehangaf sy’n bosibl i fwynhau a gwerthfawrogi llenyddiaeth.

Bydd prosiect yn cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, o Weithdai Ysgrifennu Creadigol i Ddarlleniadau gan Awduron, Digwyddiadau Barddoniaeth, Nosweithiau Meic Agored, Cynadleddau a llawer rhagor.

Er mwyn apelio at bob oedran bydd y prosiectau’n cynnwys:

  • Tecstio
  • Blogio
  • Creu cymeriadau Facebook
  • Newyddiaduraeth
  • Barddoniaeth
  • Rhyddiaith
  • Ysgrifennu caneuon
  • Drama
  • Ysgrifennu sgriptiau
  • Creu nofelau graffig a rhagor

Bydd sesiynau’n cynnwys mathau newydd a thraddodiadol o gyfryngau a gallent fod yn digwydd mewn unrhyw leoliad yn y Cymoedd o fysiau a threnau i dafarndai a chanolfannau hamdden..