Hanes

Byth ers ei sefydlu yn Awst 2007 mae menter estyn allan Cynllun Datblygu Llenyddiaeth De Cymru (CDLIDC) wedi cynnig gweithgareddau creadigol i grwpiau ac unigolion sydd heb fynediad rhwydd i gelfyddydau’r brif ffrwd. Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn weithredol yng Nghaerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Torfaen a Bro Morgannwg.

Trwy gydweithio’n agos gyda deg o Awdurdodau Lleol, gan gynnwys Pen-y-bont, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg, a hefyd gydag Ymddiriedolaeth Rhys Davies, dros yr wyth mlynedd diwethaf mae’r CDLlDC wedi llwyddo:

  •  Ymestyn at 37,300 o bobl
  • Cynnal dros 1,050 o ddigwyddiadau
  • Trefnu dros 250 o brosiectau wedi eu teilwra’n benodol
  • Cynnig nifer o weithdai amrywiol yn Gymraeg a Saesneg gan gynnwys ysgrifennu creadigol, drama, cyfansoddi caneuon a rap, ysgrifennu straeon stribed ac animeiddio

Mae y prosiectau Datblugu Llenyddiaeth yn y Cymoedd  yn cael eu dewis ac datblygu trwy cydwaith Llenyddiaeth Cymru ar awdurdodau.