Hanes

Byth ers ei sefydlu yn Awst 2007 mae menter estyn allan Cynllun Datblygu Llenyddiaeth De Cymru (CDLIDC) wedi cynnig gweithgareddau creadigol i grwpiau ac unigolion sydd heb fynediad rhwydd i gelfyddydau’r brif ffrwd. Nod y prosiect yw cysylltu â phobl drwy drefnu gweithgareddau yn eu hardaloedd hwy ac addasu cynnwys y gweithgaredday yn ôl eu hanghenion. Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn weithredol yng Nghaerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Torfaen a Bro Morgannwg.

Mwy...

Prosiectau

Nod y fenter hon, gan Llenyddiaeth Cymru, dros y tair blynedd nesaf yw i ddenu cynulleidfa mor fawr â phosib i fwynhau a gwerthfawrogi llenyddiaeth. Dyma rai o’n prosiectau diweddaraf….

(English) TwLetteratura Cymru

(English) March 2017 saw the launch of an exciting new European digital partnership project bringing TwLetteratura and Betwyll to Merthyr Tydil from Italy.

Read More

© Sioned a Nia

Chris Riddell a Huw Aaron yn y Riverfront

Mae disgyblion yn cyfarwyddo Chris Riddell a Huw Aaron wrth i'w darluniau esblygu yn fyw ar sgrin fawr y llwyfan yn.

Read More

Ashianna

Gwnaeth y bardd a’r argraffydd Francesca Kay arwain cyfres o weithdai gyda Grŵp Mind Ashianna Casnewydd.

Read More

Straeon o’r syrcas

Defnyddiodd Mike Church sgiliau a straeon i ymgysylltu â disgyblion Canolfan Addysg, Glan y Nant, a dysgu sgiliau byw allweddol a ffurfiau newydd o fod yn greadigol.

Read More

Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia - Grŵp Ffrindiau

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, fe fu’r bardd a’r argraffydd Francesca Kay yn gweithio gyda chleifion gyda dementia oedran cynnar yng ngrŵp ffrindiau Ward Sant Barruc yn Ysbyty’r Bari.

Read More

South Wales Literature Mae Llenyddiaeth De Cymru’n gweithredu ar draws 5 Sir yn Ne Cymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaethSmall Books

 
 

Cysylltu

Mae Llenyddiaeth De Cymru yn rhan o Llenyddiaeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, cysyllter â Llenyddiaeth Cymru ar:

029 20 472266

post@literaturewales.org www.literaturewales.org

Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FL - Cambrian Buildings, Mount Stuart Square, Cardiff CF10 5FL