Prosiectau

Gwyl Lenyddiaeth Ieuenctid

Authors

Yr Ŵyl Lenyddiaeth Ieuenctid a gynhaliwyd yn Theatr Soar, Merthyr Tudful ar 20 Hydref 2011 oedd y gyntaf o’i bath yng nghymoedd y De. Roedd yn ddathliad o lenyddiaeth plant – o lenyddiaeth i blant a chan blant. Canolbwyntiai ar fwynhau ysgrifennu creadigol a darllen, gyda gweithdai a chyflwyniadau yn y Gymraeg a’r Saesneg gan rai o’r awduron proffesiynol gorau o Gymru a’r tu hwnt.

Daeth dau gant o bobl ifanc o ysgolion cynradd ac uwchradd ym Merthyr Tudful i’r Ŵyl i fwynhau gwrando ar yr awduron adnabyddus Jez Alborough, Catherine Fisher, Eurig Salisbury, Mererid Hopwood, Phil Carradice, Mike Jenkins ac Elen Caldecott.

Elen Caldecott       Jez Alborough     Mererid

Defnyddiodd yr Ŵyl gyfuniad o weithgareddau llenyddiaeth gan gynnwys barddoniaeth, straeon byrion a pherfformiadau. Roedd y sesiynau yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a ddefnyddiai arbenigedd gwahanol awduron gan gynnwys:

• Darlleniadau

• Gweithdai ysgrifennu

• Perfformio

• Darlunio stori

• Gemau a gweithgareddau cysylltiedig â geiriau a llenyddiaeth

Bydd y diwrnod yn arwain i mewn i strategaeth Plant a Phobl Ifanc Llenyddiaeth Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio â phartneriaid ledled Cymru i wella Sgwadiau `Sgwennu Pobl Ifanc, cefnogi a datblygu rôl Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru a chefnogi gwyliau a digwyddiadau penodol ar gyfer plant a phobl ifanc.

.