Prosiectau

Rapio’r Fro

RufusMufasa

O fis Tachwedd 2015 i Chwefror 2016 mynychodd pobl ifanc sy’n derbyn darpariaeth y tu hwnt i’r ysgol gan Gyngor Bro Morgannwg gyfres o weithdai rap a grime yng nghwmni Rufus Mufasa. Roedd y gweithdai yn rhan o raglen Addysg ac All-estyn Rhys Davies a ddarperir gan Llenyddiaeth Cymru.

Anogodd Rufus y cyfranogwyr i rannu eu hoff ffurfiau o’r gair llafar – oedd wedi eu dylanwadu’n gryf gan grime. Cyflwynodd hi nhw i guriadau hip hop er mwyn egluro’r cysylltiadau rhwng y genres. Cafodd y themâu o hunaniaeth, a dylanwadau lleol eu harchwilio yn y gweithdai.

Yn gyson â’r ethos o ddysgu agored, dwy ffordd sy’n cael ei annog yn y gweithdai cafodd Rufus ei herio i ddarganfod mwy am Grime, a chreu ei hymateb ei hun i’r traciau a’u clywodd gan herio’r cynnwys a’r agweddau machismo a gyflwynir yn y mwyafrif o draciau grime.

Ceir esiamplau o’r recordiadau terfynol isod: