Prosiectau

Tŷ Hapus


Trwy gydol mis Awst a mis Medi cafodd mynychwyr Tŷ Hapus yn y Bari gyfres o sesiynau creadigol gyda’r bardd Patrick Jones.

Dyma brosiect mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd Bro Morgannwg sy’n cysylltu â’r prosiect newydd ‘Picture the Vale’. Bwriad y prosiect yw digideiddio casgliadau o ffotograffau hanesyddol sydd yn y llyfrgelloedd, grwpiau hanes lleol a ffotograffau o werth hanesyddol gan aelodau o’r cyhoedd, a’u llwytho i fyny ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Bydd hyn yn cynnwys sganio, arbed a mynegeio ffotograffau.

Mae Tŷ Hapus yn ganolfan arloesol sydd wedi’i dylunio i hwyluso triniaeth a rhwyddhad pobl sy’n ymdopi â chamau cynnar y clefyd Alzheimer a mathau eraill o ddementia, yn ogystal â darparu hoe i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr.