Prosiectau

Taith Treorci

Tom Anderson

Rhoddodd partneriaeth ysgrifennu creadigol a cherddoriaeth rhwng yr Academi ac Opera Cenedlaethol Cymru ysbrydoliaeth a chyfleoedd newydd i ddisgyblion blwyddyn naw o Ysgol Gyfun Treorci ar 26 Mai 2010.

Mwynheuodd un deg saith o ddisgyblion cerddoriaeth fore o ysgrifennu am daith o amgylch Treorci gyda’r awdur llyfrau taith, Tom Anderson, cyn gweithio gyda’r cyfansoddwr i Opera Cenedlaethol Cymru, Stacey Blythe a’r Soprano, Jennifer Walker i gyfansoddi eu cân eu hunain am Daith Treorci.

Roedd y gweithdy undydd, a oedd yn bartneriaeth rhwng yr Academi, WNO MAX, Llyfrgell Treorci a Treorchy E3+ yn annog unigolion i roi rhaff i’w dychymyg a’u doniau cerddorol wrth gyfansoddi cân mewn diwrnod. Perfformiwyd y darn terfynol yn Theatr y Parc a’r Dâr i ragflaenu perfformiad WNO MAX o The Journey.

Comisiynodd y Cwmni Opera The Journey yn ystod gwanwyn 2009 fel penllanw tair blynedd o waith yng nghymunedau Cymoedd y De a noddwyd gan Sefydliad Paul Hamlyn. Daeth The Journey â’r gerddoriaeth a’r geiriau a grëwyd drwy amrywiaeth o brosiectau cyfansoddi caneuon mewn chwe sir at ei gilydd. Cymunedau’r Cymoedd yw perchenogion yr oratorio gyfan – sy’n cynrychioli eu taith gyda’r Cwmni Opera ac yn rhannol gyda’r Academi drwy gydol y rhaglen waith dair blynedd.

WNO & Group

Treorchy Journey

Will you take a pic’ of us please?

Yeah go on then.

Twelve blue buildings that blend in to sky,

blend in to sky,

blend in to sky…

(The grubby old train station, waiting for the metal monster to arrive.)

Stars shine as if it was day,

as if it was day,

(What d’you want for breakfast?)

smell of fish and chips is all around,

multi-coloured tip tops with familiar faces,

shops stand in a sloppy row, designed by a depressed architect.

(Mam – where’s my flowered top? In the bin. Serious?)

People walking by… whoops, they walked in to a lamppost,

oh God my head’s banging, people passing.

The sheep I saw had a walking stick.

I cut my finger open opening soup.

Morgan Lewis Brendan Kaine Tracey Sue and Nicola Galore.

(Do you know where my shoes are? Serious? Ok boss.)

The never-ending road – a nadyr rwnd yr mynedd

(Thankyou Mammy!)

As I’m standing on the platform, I look down

to discover loads of little eyes

staring back up at me.

I’m now tempted to dive in and

discover the magical world beneath me.

(Yeah go on then.).