Prosiectau

Taith Lenyddol Ty Tredegar

Ddydd Sadwrn 19 Mai bu Catherine Fisher, Awdur Llawryfog Pobl Ifainc Cymru yn arwain taith gerdded o amgylch Tŷ Tredegar, y plasty hardd a thrawiadol o’r 17eg ganrif a’r tiroedd 90 acer o’i amgylch.

Roedd y tŷ yn eiddo preifat tan y 1950au pan ddaeth yn ysgol gwfaint. Mae Catherine yn gyn-ddisgybl, profiad a ysbrydolodd olygfeydd a themâu yn sawl un o’i nofelau poblogaidd i’r arddegau – y plasty yw’r lleoliad i’r stori yn The Lammas Field (Hodder Children’s Books, 1999).

Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol..