Prosiectau

Gŵyl Farddoniaeth Tonyrefail

    

Yn dilyn y prosiect llwyddiannus Hands On yn Nhonyrefail ym mis Chwefror a Mawrth 2012, cefnogodd Llenyddiaeth Cymru’r ŵyl am yr eildro eleni. Cynhaliwyd yr Ŵyl yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail a chefnogwyd ef trwy bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf Tonyrefail.

Profodd dau gant a phedwardeg o fyfyrwyr o saith ysgol leol ddiwrnod o weithdai rhyngweithiol a chwaraeon gyda Phil Carradice, Francesca Kay, Huw Aaron, Mike Church, Francis Maxey a Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd.

Derbyniodd pob un o’r ysgolion hefyd ddau weithdy ysgrifennu creadigol o unai barddoniaeth syrcas, ysgrifennu creadigol, ysgrifennu chwaraeon neu ysgrifennu amgylcheddol dan arweiniad Mike Church, Francesca Kay neu Ric Hool a ariannwyd gan yr ysgolion trwy’r grant amddifadedd.