Prosiectau

Sgiliau’n Sgleinio (All Skilled Up) yr Academi Chwaraeon

CFC Logo

Ei Ddarllen, Ei Ysgrifennu, Ei Chwarae 

Yr Academi a Chlwb Pêl-droed Caerdydd

Prosiect Chwaraeon a Llenyddiaeth

Ddydd Iau 15 Ionawr 2009 lansiwyd Prosiect Chwaraeon a Llenyddiaeth newydd ac arloesol rhwng yr Academi, y Cynllun Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd a Thîm Pêl-droed yn y Gymuned Dinas Caerdydd yng Nghlwb Pêl-droed Parc Ninian – ‘Sgiliau’n Sgleinio, Ei ddarllen, Ei ysgrifennu, Ei chwarae’ (All Skilled Up, Read it, Write it, Play it).

Aeth 127 o ddisgyblion o ysgolion cynradd Garnteg a Phontnewydd, Ysgolion Catholig Rhufeinig Tor-faen a’r Santes Fair, a Rhos y Fedwen, Blaenau Gwent ar ymweliad â Chae Pêl-droed Parc Ninian am ddiwrnod ysbrydoledig o weithgareddau pêl-droed a chyfleoedd i ysgrifennu’n greadigol. Bu’r disgyblion yn cydweithio ag enillydd Gwobr John Tripp, Peter Read i greu siant pêl-droed newydd. Buont hefyd yn arbrofi â phob math o dechnegau pêl-droed fel rhan o’u taith dywys o amgylch safle’r clwb.

Partneriaeth yw’r prosiect rhwng yr Academi, Tîm Pêl-droed yn y Gymuned Dinas Caerdydd, Adrannau Addysg AALl, Llyfrgelloedd AALl a BSA Cymru. Nod y prosiect yw:

  • Defnyddio diddordeb mewn chwaraeon i ennyn diddordeb dynion a bechgyn yn arbennig mewn llenyddiaeth a sesiynau ysgrifennu creadigol
  • Ysgogi a chefnogi doniau ysgrifennu creadigol newydd yn y Cymoedd mewn ardaloedd lle na fu traddodiad o ysgrifennu creadigol yn y gorfennol
  • Codi proffil ysgrifennu creadigol
  • Annog cymryd rhan weithredol mewn chwaraeon er mwyn helpu i leihau gordewdra a chlefyd y galon ymhlith y gynulleidfa darged
  • Annog cysylltiadau cryf â llyfrgelloedd/cyfleusterau addysgol lleol a chanolfannau/clybiau chwaraeon
  • Dathlu amlddiwylliannedd Cymru drwy gyfrwng chwaraeon

Bydd y grwpiau’n cymryd rhan mewn rhaglen dreigl am saith wythnos a fydd yn cynnwys amrywiaeth o wahanol weithdai a gweithgareddau. Bydd amryfal weithdai ysgrifennu creadigol fel ysgrifennu adroddiadau ar gemau, ymchwilio i wybodaeth am fodelau rôl ym myd chwaraeon a chreu cymeriadau top trump, yn ogystal â chreu a pherfformio drama’n ymwneud â phêl-droed.

Ochr yn ochr â’r gweithdai creadigol, bydd disgyblion hefyd yn cael eu hannog i ddysgu mwy am amrywiaeth o sgiliau pêl-droed creadigol gyda thiwtoriaid Tîm Pêl-droed yn y Gymuned Dinas Caerdydd, ac i ymarfer y sgiliau hynny.

CFC Sports and Lit

Cerddi:

The Semi Final

Garnteg Primary School and Peter Read

Running down the wing

Like a jet swooshing

Through the whipping wind

The crowd excited as never before.

Wearing my bluebird shirt

I skim past Rinaldo, Tevez and Rooney

As the crowd chant my name

“Liam, Liam, Liam Jones

There’s only one Liam Jones.”

Suddenly there’s only Van Der Sar to beat

He narrows the angle, dives at my feet

An open goal, no one left to tackle me

I see Liam Jones in the history books

Hear my name on Cardiff City’s lips

I bring back my foot

To score the brilliant goal.

Hear a voice in the back of my head

“Wake up Liam, you’re going to be late

It’s time for school, it’s half past eight.”

Peter Read CFC

FA Cup 2007-2008

St Mary’s Roman Catholic Primary School and Peter Read

Cardiff City soared

From round to round

Chased Chasetown in the ground

Three goals in the net.

With their strip of red

They tamed the bulls of Hereford

Then the charging Wolves appeared

Their wild dogs disappeared

Swallowed by the flying Bluebirds.

Next the Premier came

We pulled them apart

Left, right and in the Middlesborough.

Barnsley came crashing down to earth

As Cardiff stormed them on their way to Wembley.

CFC Sports and Lit 2

The Ninian Park Crowd

Rhos Y Fedwen School and Peter Read

Like a giant swarm of ants

The crushed crowd crawl to Ninian Park.

Yapping, chanting and clapping

Singing the names of City stars.

Air filled with smells of sizzling food

And the fans hope for another win.

Ball squirming from foot to foot,

Players run like a moving work of art.

The crowd are jumping up and down

Like mad, crazy, kangaroos.

Waving scarves, spilling drinks,

Waiting for a goal. At last it comes.

Players celebrate, headless bodies

With shirts over eyes. The crowd roar

Like lions chanting and singing “Bluebirds.”

Peter Read CFC

Football

Pontnewydd Primary School and Peter Read

Like a human chess match

On a green turfed board.

Tactics, hard to work out,

Trying to find the gap,

Moving every player

This way, that way

Forwards, backwards,

Left, right and centre,

Until they find the winning goal.

Goalies spring like leaping frogs,

Wingers run like cheetahs,

Defenders pounce like lions,

Strikers nip in like lightening.

Goalie lies like a fallen king.

Goal. Check mate. The crowd sing.

CFC.