Prosiectau

Y Gofod, Amser, Peiriannau ac Angenfilod

Cynhadledd Ffuglen Wyddonol, Ffantasi ac Arswyd i’r Cymoedd

Daeth cant ac ugain o bobl o bob rhan o Gymru a’r tu draw at ei gilydd i Gynhadledd yr Academi ar y Gofod, Amser, Peiriannau ac Angenfilod ddydd Sadwrn 21 Mehefin 2008 ym Mhrifysgol Morgannwg, Trefforest. Roedd y digwyddiad yn rhan o gynllun newydd Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd.

Cyflwynodd yr Athro Mark Brake, awdur gwreiddiol y cwrs ar Wyddoniaeth, Ffuglen a Diwylliant yn y Brifysgol, ddiwrnod cyffrous yn cynnwys gweithdai, paneli trafod a chyflwyniadau gan nifer helaeth o awduron, ysgrifenwyr sgriptiau ac artistiaid creadigol dawnus, gan gynnwys: Jasper Fforde, Philip Gross, Tim Lebbon, Steve Lockley, Stephen Volk, Catherine Fisher, Rhys Hughes, Louis Savy, Terry Cooper, Dr Dimitra Fimi, Andrew Cartmel a’r Parchedig Neil Hook.

Roedd y gynhadledd yn ffenest siop i genre arbennig o lenyddiaeth sy’n mwynhau adfywiad o ran poblogrwydd a diddordeb. Mae hanes chwedlau Cymreig ffantasïol yn mynd yn ôl at y Mabinogion a’u storïau am arwyr, hud a lledrith a’r goruwchnaturiol. Ysgrifennwyd y stori gyntaf am gysylltiad â phobl arallfydol, The Man on the Moone, gan Esgob Llandaf, Francis Godwin yn 1638. Bu llawer rhagor ers hynny, gan awduron fel Peter George, Terry Nation ac yn fwy diweddar Russell T Davies gyda Dr Who a Torchwood. Mae pob un o’r awduron clodwiw hyn wedi braenaru’r ffordd ar gyfer cyfraniad Cymreig unigryw at ffuglen wyddonol sy’n parhau hyd heddiw.

Defnyddiwyd y digwyddiad gan y cyhoeddwyr ffuglen wyddonol, ffantasi a llyfrau arswyd, Screaming Dreams, Pendragon Press a Seren i lansio teitlau newydd yn y genre. Ymunwyd â nhw gan y cynhyrchwyr llyfrau doniol, Monkeys with Machine Guns, cwmni newydd sy’n canolbwyntio ar argraffu’r rhyfedd a’r rhyfeddol.

Crynhowyd parhad y gefnogaeth i genres o’r fath yng Nghymru gan y Parchedig Neil Hook a ddywedodd: “Gadewch inni obeithio y gall ffuglen wyddonol dyfu a byw a ffynnu am flynyddoedd ar dir Cymru.”.