Prosiectau

Diwrnod Agored Seren Publishers

Robert Minhinnick

Dathlodd Seren Publishers eu degfed pen-blwydd ar hugain gyda diwrnod agored yn eu pencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 1 Hydref 2011.

Daeth dros gant o bobl i’r digwyddiad a oedd yn cynnwys darlleniadau gan y beirdd adnabyddus Robert Minhinnick, Mike Jenkins a Tony Curtis i enwi rhai yn unig.

Rhoddwyd cyfle i’r rhai a oedd yn bresennol i gael sesiynau un ag un hefyd gyda’r golygyddion ffuglen a barddoniaeth, yn ogystal â sesiwn meic agored i berfformio eu gwaith.

Roedd llyfrau Seren ar gael i’w prynu am bris pen-blwydd arbennig a daeth amrywiaeth eang o’u hawduron i gefnogi’r diwrnod gan gynnwys Paul Henry, Grahame Davies, Tony Bianchi, Ceri Thomas a llawer rhagor..