Prosiectau

Morluniau Pen-y-bont ar Ogwr

Seascape

Ddechrau mis Medi 2009 cynhaliwyd trydedd Arddangosfa flynyddol Surf Cult ym Mhafiliwn Mawr Porth-cawl fel rhan o Gynllun Datblygu’r Celfyddydau Pen-y-bont ar Ogwr. Cynhaliwyd yr arddangosfa ar y cyd â’r Academi, ac eleni roedd yn cynnwys y noson feic agored gyntaf fel rhan lwyddiannus o’r wythnos o ddigwyddiadau.

Y cyflwynydd oedd y bardd lleol Robert Minhinnick, ac roedd y noson yn cynnwys cyfres o ddarlleniadau bywiog, gan gynnwys darlleniad cyntaf gan yr awdur Tom Anderson yn ei ardal ei hun, ynghyd â nifer gan o grwpiau ysgrifennu creadigol U3A Pen-y-bont ar Ogwr a Phorth-cawl. Trwy gydol the haf, bu Robert Minhinnick yn gweithio gyda nifer o grwpiau lleol i greu barddoniaeth wedi’i seilio ar y môr yn benodol ar gyfer y Noson Forluniau Meic Agored.

Fel rhan o’r Arddangosfa Surf Cult, cafodd dros fil o bobl fwynhau cornel ddarllen braf yr Academi. Roedd y gornel ddarllen wedi’i hehangu ac yn cynnwys detholiad o gylchgronau am syrffio yn ogystal â llyfrau lloffion yn rhoi manylion am y gwaith a gynhyrchwyd gan grwpiau lleol ar gyfer yr arddangosfa Forluniau, yn ogystal â detholiad o gelfwaith plant a grëwyd gyda’r arlunydd lleol, Emma Lamport..