Prosiectau

Lansiad Scott Quinnell

Scott Launch

Efallai fod gan Scott Quinnell enw eithriadol o dda fel chwaraewr rygbi, ond mae ei frwydr yn erbyn dyslecsia hefyd wedi bod yn ysbrydoliaeth i lawer o ddysgwyr yn oedolion a phlant.

Ar 29 Mehefin 2010, aeth Scott Quinnell i Ganolfan Bywyd y Pîl i lansio Ystafelloedd Dysgu newydd Ton Pentre. Ni allai Scott ddarllen nac ysgrifennu nes iddo ddilyn rhaglen addysg Dore yn 33 oed, ac mae wedi ysbrydoli llawer i wynebu eu hanawsterau a’u hofnau a dychwelyd i ddysgu, drwy ei agwedd ddi-flewyn-ar-dafod, onest a chadarnhaol. Nawr mae ar restr fer gwobr Ysbrydoli Addysg Oedolion.

Siaradodd Scott â thros 165 o ddisgyblion ac athrawon o ysgolion cynradd y Pîl ynglŷn â’i frwydr â dyslecsia a phwysleisiodd yr angen i ofyn i ffrindiau, y teulu a staff addysg am help. Derbyniodd pob plentyn gopi am ddim o lyfr Quick Reads Scott, The Hardest Test. (Accent Press)

Siaradodd Scott hefyd â’r Grŵp Dysgu Darllen newydd i Oedolion sy’n cael ei gynnal fel rhan o’r Ganolfan Ddysgu Addysg Gymunedol yn Ystafelloedd Ton Pentre. Bu’r cyfranogwyr yn trafod eu hymdrechion i ddarllen a gwelwyd penderfyniad newydd i ddal ati gyda Quick Reads a llyfrau eraill i wella sgiliau llythrennedd dan ysbrydoliaeth Scott. Cafodd pob aelod o’r grŵp hefyd gopi wedi’i lofnodi o lyfr Scott, diolch i Lyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn olaf, lawnsiodd Scott yr Ystafelloedd Addysg Oedolion newydd yn swyddogol yng ngŵydd cynulleidfa fawr o aelodau’r Cyngor a’r Cabinet a defnyddwyr y cyfleuster newydd.

Scott Pyle.