Prosiectau

Prosiect Llyfrgell Sarn
Taith i Borth-cawl

Anita

Yn ystod gwyliau’r Pasg Ebrill 2009, bu deg o blant lleol 6-14 oed o Sarn yn gweithio gyda’r awdur, Anita Flowers a’r arlunydd, Dom Williams i greu cyfres o gerddi a murluniau sy’n cael eu harddangos yn barhaol yn Llyfrgell Sarn, sydd newydd ei hadnewyddu.

Diolch i gyllid gan Dîm Cymunedau yn Gyntaf Sarn a gwaith partneriaeth gyda’r Academi, Llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr a Datblygu’r Celfyddydau Pen-y-bont ar Ogwr cafodd y plant brofi tri diwrnod o ysgrifennu creadigol gydag Anita a phedwar diwrnod o baentio murluniau gyda Dom Williams.

Bu’r plant yn gweithio gydag Anita Flowers i gynhyrchu cyfres o gerddi ynglŷn â gwibdaith i Borth-cawl a bu Dom Williams yn eu hannog i dynnu cyfres o luniau i ddarlunio eu gwaith ysgrifennu. Cafodd y lluniau eu tynnu ar fyrddau mawr pren a defnyddiodd y plant baent acrylig i gwblhau tri murlun lliwgar yn darlunio taith o Sarn i Borth-cawl. Anogwyd y plant hefyd i recordio eu cerddi a ddefnyddiwyd i greu DVD clyweledol fel dathliad parhaol o’r prosiect.

Meddai Anita Flowers:

Nefoedd oedd cael dal am ennyd fer feddyliau chwim ac ehedog y plant sy’n defnyddio Llyfrgell Sarn. Roeddent yn ddoniol, yn llawn cydymdeimlad ac yn greadigol. Dyna pam rwyf mor hoff o weithio yn y gymuned.

Meddai  Dom Williams:

Creodd y grŵp rywbeth gwirioneddol liwgar a llawn sbri. A chafodd pawb amser gwych hefyd, a dw i’n meddwl bod hynny’n rhan bwysig iawn o brosiect fel hwn.

Dywedodd Margaret Griffiths, y Llyfrgellydd Plant:

Roedd Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gydweithredu â Swyddog Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd yr Academi ar y prosiect llenyddiaeth a chelfyddyd hwn ar gyfer grŵp o bobl ifanc yn Sarn. Mae’r bobl ifanc yn defnyddio’r Ganolfan yn rheolaidd a bydd y celfwaith a gynhyrchwyd yn gaffaeliad i’r llyfrgell a ehangwyd yn ddiweddar.

Cerddi

Sarn

Poems

We went to Porthcawl Fair

Keighley Jones

We went to Porthcawl Fair

Where the rides went round and round

With the people shouting

To the fairground sound

We went to Porthcawl beach

Where the ballistic sand was blowing

With the sea shore roar

To the waves foaming

We went to Porthcawl beach

Where the tattoo lady worked

With henna…not ink

To have a playboy rabbit drawn in the colour pink

Sarn

Porthcawl

Catrin Jones

People running into the sea

Pants falling down

Underwater bras falling off

In the water seaweed gets caught in swimsuits

Balloons popping

People screaming and yelling on the rides

Hair streaming in the wind

Laughing at the skeletons on the ghost ride

The air smells of dounuts

Nasty whiff of rats and rubbish

Strong aromas of coffee and candy floss

Munching on blood red cheesy burgers

Pulling candy floss through sticky fingers

I had a good day full of adventure.

Sarn 1

We went to Porthcawl Fair

Cameron

We went to Porthcawl fair

And saw donkey rides along the beach

People splashing in the sea

People eating pink candyfloss

Crunchy ready salted crisps

Creamy chocolate ice cream

Sugary jam donuts piping hot

Wet sand moulded into castles

Swimming in cold, blue water

Sharp grey rocks hard to touch

People screaming on the rides

Seagulls crying like babies

Waves splashing against the shore

A day in Porthcawl is always good fun

Sarn

Megaphobia

Christian Jones

I love the rides, all of the rides

Megaphobia’s the best

With megaphobic massive queues

It puts you to the test

Shuffling and shoving

Hurry up, move along

Sweet megaphobic sugar donuts

I’m tired of them playing the same ol’ song

Mouth watering chips, pink rock

Cotton ball candy floss – go on lick it

At last it’s my megaphobic turn

I give the man my ticket

In the front seat I’m up and away

Creeping and spider crawling

With megaphobic fear

Below the sand and sea are sprawling

My eyes are open wide, my hair blown back

Children, women and men

Hands gripping, megaphobic heart beating

Relaxed lazy legs too scared to do it again

Sarn mural

We went to Porthcawl Fair

Shayla

My Nan came on the rides with me

We went high, low and round and round

Up to the sky and down to the ground

The smell of chips wafts through the air

Sweet brown sauce and burgers

Warm, toffee popcorn pops in the machine

Birds squawking and Toby barking

People screaming on the high rides

Wind howling through the rides

Gritty sand, soft against my toes

Cold water climbs up my ankles

Hard, grey and black rocks

Tall rides tower above me

Orange, white sand lies flat below

Arcades like caves lead to the ghost rides

Sarn

We went to Porthcawl beach

Corey

We went to Porthcawl beach

And saw people having fun

On trampolines and rides

I smelled cheeseburgers

We went to Porthcawl beach

And felt some hot air

I can hear people screaming

Like they are dying

Sarn painting

Porthcawl

Tia

We went to Porthcawl

And went on the rides

And went to the beach

We went to Porthcawl

And went in the water

And there was seaweed over their suits

We went to Porthcawl

The kites were blowing

I can smell donuts and burgers

I had a cheeseburger

It was very nice

I went on the ghost ride and I didn’t like it

I went on the beach to fly a kite

I went on the slide and it was fun

Sarn

I went to Porthcawl

Rhys Thomas

People was munching in Porthcawl

People was playing in Porthcawl

People was having fun in Porthcawl

People was screaming on the rides in Porthcawl

People was splashing in the sea in Porthcawl

People was eating donuts by the sea in Porthcawl

Sarn

Porthcawl

Joshua

We went to Porthcawl

I like the fair

And the cold water

On my hair

We went to Porthcawl

I like sitting on the sand

Catching a tan

Eating ice cream

And building castles in the sand

We went to Porthcawl

Where the donkey rides were fun

And we spent a great day in the sun

Dom & Catrin

We went to Porthcawl

Tshireletso

We went to Porthcawl beach

We hear people screaming and laughing from the rides

We went to Porthcawl beach

I could smell cheese burgers

We went to Porthcawl beach

I could see people having fun

On trampolines, jumping up and down

We went to Porthcawl beach

I could touch the hot air

We went to Porthcawl beach

I could taste the warm hotdog

We went to Porthcawl beach

T Sarn.