Prosiectau

Arwr Rygbi’n Lledaenu’r Gair

Aeth yr arwr rygbi Scott Quinnell i ysgolion cyfun Tredegar ac Abertyleri ym mis Mawrth 2008 i helpu i ysbrydoli disgyblion drwy siarad am sut roedd dyslecsia wedi ei rwystro rhag darganfod llyfrau a phleserau darllen tan ychydig flynyddoedd yn ôl. Aberthodd Quinnell, cyn rif wyth Cymru, ei brynhawn i siarad â disgyblion am ei anawsterau ei hun gyda darllen, i ysgrifennu llofnodion ac i ddosbarthu 250 o gopïau o’i lyfr, The Hardest Test (Quick Reads, Accent Press, 2008).

Bu Swyddog Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd, Louise Richards, yn gweithio gyda’r ysgolion i helpu i’w cynghori a’u cefnogi yn eu Prosiect Reading is Fundamental, a noddwyd gan yr Ymddiriedolaeth Lythrennedd Genedlaethol. Mae rhaglenni RIF yn cynnig gweithgareddau sy’n cyfoethogi’r plant ac yn sbarduno eu diddordeb mewn darllen. Ac mae pob plentyn sy’n rhan o RIF yn cael dewis a chadw llyfrau newydd, heb unrhyw gost i’r plant na’u teuluoedd.

Meddai’r athrawes Saesneg Lisa Tippings, a helpodd i gydgysylltu’r ymweliad â Thredegar: “Roedd yn wych cael Scott gyda ni yn yr ysgol. Mae’n ysbrydoliaeth i lawer a siaradodd yn angerddol am bwysigrwydd darllen.”

Roedd yr Athro Cynorthwyo Llythrennedd, Kieron Marnell, yn croesawu’r cyfle i sefydlu Grŵp “Tadau a Llanciau” a daeth dros 40 o ddisgyblion a’u tadau i’r sesiwn i gwrdd â Scott a chael copïau wedi’u llofnodi am ddim o’r llyfr. Yna bydd y Tadau a’r Llanciau’n darllen y llyfr, yn siarad amdano gyda’i gilydd ac yn ysgrifennu adolygiadau i’w harddangos yn llyfrgell yr ysgol fel ysbrydoliaeth i ddarllenwyr eraill.

.