Prosiectau

Penwythnos Rhys Davies yn Nhŷ Newydd

  

Er mwyn cydnabod brwdfrydedd ac ymroddiad naw o bobl ifanc a fu’n cymryd rhan yng ngweithdai Rhys Davies gyda Rachel Trezise adeg Haf 2013, gyda chefnogaeth elusen Plant y Cymoedd, danfonwyd hwy am benwythnos o hwyl a gweithgareddau llenyddol yng nghanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd. Yn y tŷ arbennig hwn, sydd wedi ei nythu rhwng yr Eifl a Bae Ceredigion, cafwyd cyfres o weithdai trwy gydol y penwythnos gyda Tom Anderson a Lucy Christopher yn eu harwain. Cafwyd gyfle i edrych ymhellach ar osod stori yn ei le, creu cymeriadau a phlot.

Elusen yn Ne Cymru ydi Plant y Cymoedd, a chanddynt 34 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd o dan anfantais. Gweithiant er mwyn gwella ansawdd bywydau plant ac unigolion, a hynny yng Nghymoedd y Rhondda, lle y cydnabyddir i fod ymysg ardaloedd fwyaf difreintiedig yn Ewrop.