Prosiectau

Barddoniaeth, Planedau a Cherddoriaeth

Cafodd naw deg o blant o ysgolion cynradd Rhondda Cynon Taf fwynhau gweithdai ysgrifennu creadigol a gwyddoniaeth rhyngweithiol ar 22 a 23 Mai 2008 yn y Ganolfan Ieuenctid yn Nhrefforest.

Roedd y digwyddiadau’n rhan o brosiect ar y cyd rhwng yr Academi, Swyddogion Gwasanaethau Diwylliannol Rhondda Cynon Taf, Prifysgol Morgannwg a Band y Parc a’r Dâr.

Daeth harddwch ‘Y Planedau’ Holst yn fyw wrth i’r plant gael eu diddanu gan wyddoniaeth ym Mhlanetariwm Prifysgol Morgannwg, a darganfod hanes a gwyddor y sêr.

Bu plant Ysgol Gynradd Penyrenglyn yn gweithio gyda’r awdur Mike Church, a chafodd Ysgolion Cynradd Treorci a’r Parc eu hannog gan Peter Read i greu cerddi grŵp a’r planedau’n ysbrydoliaeth iddynt. Recordiwyd y cerddi gan Simon Bayliss ac i goroni’r gwaith cawsant eu chwarae yn y perfformiad o’r Planedau gan Fand y Parc a’r Dâr nos Wener, 13 Mehefin 2008.

Wild Planets
Parc Primary School  23 May 2008

Here on boring Earth
I telescope myself to the sky.

Staring at the changing screen
an unseen gun shoots stars.

The silent sky makes music
through Holst, Mickey Mouse
Tinkerbell and Bambi.

I’d rather eat it than live on Mars,
with sizzling skin, popping lungs and bulging eyes.

Uranus looks like gone off Dairylea,
Neptune like iced milk,
Mercury like a scrunched up yellow sponge.

Winds like two passing jets reminds me
those planets are not the place to be.

Is Earth so dull and boring?
Perhaps we’ll stay here after all.

The Moods of the Planets
Treorchy Primary School 23 May 2008

The moods of the planets change the Earth
as Gustav creates the silent sounds.

The blood red of Mars rings in his ears
like the beat of battle.

Venus comes to him
as waves of love and peace.

Faster than cheetahs
Mercury runs through his mind.

Big, jolly Jupiter barges onto the score.

Holst puts down his pen,
feels fragile and old as he thinks of Saturn.

Uranus’s magic flows through the room
sliding on Neptune’s frozen ocean.

Moving from the table Gustav knows
he’ll never capture those roving planets.

Looking into Space
Penyrengllyn Primary School 22 May 2008

Here I sit on the cold wet earth
Minding my own business for what it’s worth
Looking into the bright night sky
Will the stars be there till the day I die
Blasting up into the cold night space
And seeing reflections of my face
Is there life out there beyond the stars
Is there still any chance of life on Mars
Gases and Nebula in Orian’s Sword
Surfing in space you’re never bored

.