Prosiectau

Petra y Pengwin

Llynedd, yn 2013, gyda Communities 1st, The Parent Network a Datblygu Celfyddydau Caerffili, cynhyrchodd Fenter Datblygu Llenyddiaeth yn Ne Cymru prosiect ysgrifennu creadigol ffantastig gyda grwpiau o famau ifanc yn yr ardaloedd Hengoed Parent Forum.

Y nod y prosiect oedd creu straeon cyffrous a diddorol bydd y mamau yn gallu darllen gyda’u plant. Ar ôl tri gweithdy gydag awdur a bardd Mike Church, ysgrifennodd y grwpiau dwy stori hudol: Petra the Penguin and Gorilla and the Mouse. Cafodd y gwaith eu golygu a chasglu gan Mike, cyn iddyn nhw ddod i fyw gyda darluniad Rachel Best– arlunwyr sy wedi lleoli yng Nghasnewydd sydd yn gweithio gyda chwmnïau enwog fel CBeebies, CBBC a Studio 35.

p3 petra

Out of this egg popped a penguin called Petra. A Penguin that was different…

p5 petra

…to all the others.

Mae yna gynllun i gyhoeddi’r ddwy stori, a bydd Petra y Pengwin yn gwneud ymddangosiad mewn llyfr go iawn fis nesaf.

Y cam nesaf o’r prosiect fydd i gefnogi’r rhieni yn bellach gan helpu nhw darllen y llyfrau i’r plant nhw yn ogystal â mynd allan yn y gymuned a rhannu’r gwaith ardderchog gyda theuluoedd eraill. Yn y ffordd yma, bydd mamau a thadau yn gallu rhannu ein brwdfrydedd ynglŷn â darllen i’r genhedlaeth nesaf, ac yn darganfod darllen ac ysgrifennu creadigol fel gweithgareddau hwylus i dreulio amser da gyda’i phlant