Prosiectau

Barddoniaeth Penarth

Ym mis Medi 2013 fe dderbyniodd pobl ifainc o Fro Morgannwg fore o farddoniaeth ac archwilio gyda’r awdur clodfawr Phil Carradice.

Archwiliodd aelodau ifainc o sesiynau Blast Celf Llyfrgell Penarth y pier a’r parc ym Mhenarth i gael ysbrydoliaeth am gerddi a straeon byrion. Bwriad y sesiwn oedd annog a chefnogi creadigrwydd mewn pobl ifainc a chreu cyswllt rhyngddynt â’r llyfrgell ac ieuenctid eraill Penarth.

Cafodd y darnau eu rhannu mewn dathliad yn Llyfrgell Penarth ym mis Hydref 2013 fel rhan o ail Ŵyl Lyfrau Penarth.