Prosiectau

Gwyl Gerdded Sir Fynwy

Ric Hool

Cynhaliwyd Gŵyl Gerdded Gyntaf Sir Fynwy o ddydd Gwener 22 hyd ddydd Sul 31 Hydref 2010 gyda rhaglen o 32 o deithiau cerdded. Roedd y teithiau cerdded yn estyn o Gas-gwent a Dyffryn Gwy, i’r gogledd drwy Drefynwy, yna i’r gorllewin tuag at y Mynydd Du a’r Fenni.

Ddydd Mawrth 26 Hydref, ymunodd Ric Hool â’r daith drwy Buckholt Wood yn y dirwedd ysgubol sy’n ysbrydoli ei waith. Darllenodd rannau o’i waith ar wahanol adegau yn ystod y daith gan ddangos sut y gall ysgrifennu gysylltu ag “ysbryd” lle neu “synnwyr” o le.

Aeth y daith gerdded 5.5 milltir (8.75 km) hon â grŵp o dri ar ddeg o bobl drwy dir ffermio ac ar hyd llwybrau cyn dringo i fyny i Buckholt Wood. Wrth adael y coedydd gwelwyd golygfeydd dros fynyddoedd y Fenni a’r Mynyddoedd Du y tu draw. Ymlaen wedyn drwy gaeau, a dilyn Afon Mynwy cyn dychwelyd i Drefynwy..