Prosiectau

Merthyr Valley Homes Capturing Memories

Trwy Awst a Medi 2013, ymwelodd y bardd perfformio, Mike Church a trigolion tri o gartrefi preswyl Merthyr Tudful, sef St Tydfil’s Court, Haven Close a Chae’r Wern.

Mae’r prosiect, Capturing Memories yng nghynllun Shelter Merthyr Valleys Homes yn edrych ar y problem o arwahanrwydd cymdeithasol a iechyd a lles – meddyliol a chorfforol . Mae iechyd meddwl gwael yn gysylltiedig â hunanladdiad ac ym Merthyr Tudful mae cyfradd hunanladdiad yn 13.7 fesul 100,000 o bobl i gymharu â chyfartaledd o 12.1 am bob 100,000 ar draws Cymru. Roedd y prosiect hwn yn ysgogiad da ar gyfer cyfranwyr – cadw’r ymennydd yn effro tra’n eu galluogi i rannu a dal eu hatgofion a’u breuddwydion trwy ffurf farddonol. Bydd y prosiect yn dod i ben drwy gynhyrchu llyfryn o gerddi a digwyddiad i ddathlu.