Prosiectau

Ysgol Gyfun Llangatwg

Trwy gydol Ionawr a dechrau Chwefror 2013, arweiniodd Mike Church bedwar gweithdy ysgrifennu creadigol gyda disgyblion a gafodd eu dewis yn arbennig o Ysgol Gyfun Llantwrog.

Archwiliodd y gweithdai ystod o faterion a ffurfiau ysgrifennu gan gynnwys hunaniaeth, breuddwydion am ysgol y dyfodol mewn amrywiaeth o gerddi rhydd.

Defnyddiwyd y gwaith a grëwyd i greu llyfr, a fydd yn aros fel dathliad parhaol o’r gweithdai. Mae pob disgybl wedi derbyn copi ac maent ar silffoedd llyfrgelloedd lleol Castell-nedd Port Talbot.

Enghreifftiau o gerddi:

Listen

The school is quiet

the shouting, the screaming,

all that sound

silent

No teachers telling off,

yelling from the classroom door

Nothing

No odd notes

from the music room

sounds from French

you don’t understand

numbers from maths you just don’t know

No bell ringing

All is peaceful

All is quiet

from everything

Hannah Bradshaw

A packet of crisps

sat waiting in the cupboard

waiting for what?

The beginning?

The end?

A packet of crisps

sat waiting on the chair

waiting for what?

To be eaten?

Or sat on?

A chewed blanket

laying there

just for the dog

Waiting

to be chewed some more

Fa Khemthong