Prosiectau

Mis Hanes LGBT (Lesbiaid, Hoywon, Pobl Ddeurywiol a Thrawsrywiol) 2011

LGBT Feb 11

Croesawodd yr Academi ar y cyd ag Amgueddfa Cymru – National Museum Wales a’r Ganolfan Ragoriaeth LGBT ddigwyddiad rhad ac am ddim yn ystod Mis Hanes Lesbiaid, Hoywon, Pobl Ddeurywiol a Thrawsrywiol 2011.

Perfformiodd y Côr Meibion Hoyw ddetholiad o ganeuon i ddechrau’r digwyddiad. Cynhaliwyd Short Stories, Poems and Songs gyda Paul Burston yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan ddydd Sadwrn 12 Chwefror, 14.00-15.00:

Mwynhaodd dros ddeugain o bobl berfformiadau gan yr awdur adnabyddus, Paul Burston a gyflwynodd y digwyddiad; gyda’r Rainbow Group yn Nhor-faen yn archwilio hunaniaeth pobl ifanc drwy lenyddiaeth; Alex Drummond yn darllen o’i gyfrol Queering the Tranny a gyhoeddir cyn hir; a Richard Harris yn darllen o’i lyfr Closets are for Clothes.

Y digwyddiad lansio hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Amgueddfa Cymru sy’n croesawu rhaglen lawn arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau i ddathlu Mis Hanes Lesbiaid, Hoywon, Pobl Ddeurywiol a Thrawsrywiol yn ystod mis Chwefror..