Prosiectau

Digwyddiad Clwb Letterbox

Ddydd Sadwrn 6 Hydref arweiniodd Francesca Kay weithdy creu llyfr ac ysgrifennu creadigol gyda thri deg o blant ac oedolion sy’n derbyn paciau’r Clwb Letterbox a gaiff eu dosbarthu trwy bob Awdurdod yng Nghymru gan Booktrust Cymru.

Rhaglen sy’n cael ei rheoli gan Booktrust yw Clwb Letterbox, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerlŷr, sy’n bwriadu darparu cymorth dymunol ac addysgiadol ar gyfer plant 7-13 oed sydd mewn gofal. Mae Clwb Letterbox ar gael fel tanysgrifiad ac mae pob plentyn sydd wedi cofrestru trwy awdurdod lleol sy’n cymryd rhan yn derbyn parsel o lyfrau, gweithgareddau mathemateg, deunydd ysgrifennu a deunyddiau eraill unwaith y mis am chwe mis, o Fai i Hydref.

Mae pob plentyn sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn derbyn y parseli lliwgar wedi’u cyfeirio atynt yn bersonol gartref. Mae Clwb Letterbox hefyd yn addas ar gyfer plant arall a fyddai’n manteisio, megis y rhai sydd wedi’u gosod ar gyfer mabwysiadu neu ar gyfer cymorth wedi-mabwysiadu.

Dengys ymchwil fod plant sydd mewn gofal yn tangyflawni mewn addysg, ond mae gwerthusiadau o gynlluniau arbrofol Clwb Letterbox wedi dangos fod darparu parseli sydd wedi’u dylunio i annog dysgu hwyl wedi cael effaith amlwg. Dechreuodd nifer o blant i wneud mwy o newidiadau arwyddocaol yn eu sgôr darllen safonedig.

Yng Nghymru, mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar wella rhagolygon addysgiadol plant 7-13 oed sydd mewn teuluoedd maeth trwy eu darparu â pharsel dwyieithog o lyfrau, gweithgareddau mathemateg a deunydd ysgrifennu unwaith y mis am chwe mis.

Ym mis Chwefror 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nawdd grant tair blynedd i Glwb Letterbox, sy’n golygu bod plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn derbyn parseli am y bedwaredd flynedd yn olynol a bydd yn parhau hyd at, a chan gynnwys, 2014.

Yn 2011, ymrestrodd y 22 awdurdod lleol, ac roedd 950 o blant wedi’u cofrestru. Roedd Letterbox Gwyrdd, y parsel ar gyfer plant ysgol uwchradd sydd ym mlynyddoedd 7/8, hefyd ar gael yng Nghymru yn 2011.

Mae Clwb Letterbox yn bwriadu darparu mynediad hafal yn y Gymraeg a’r Saesneg ac mae’n ddwyieithog, gan gynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg. Tri awdur sydd wedi ymddangos yn y parseli yw Rob Lewis, Francesca Kay a Nicola Davies.


 

.