Prosiectau

‘Healing Words’ Casnewydd

 

O fis Awst tan fis Tachwedd 2013 bu Llenyddiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwent Arts in Health a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Casnewydd i gomisiynu prosiectau llenyddiaeth yng Nghasnewydd yn dilyn llwyddiant prosiect ‘Healing Words’ ym Mlaenau Gwent yn 2009.

Nod y prosiect oedd cynnal gweithdai barddoniaeth a digwyddiadau celfyddydol a oedd yn cynnwys ysgrifennu ar y cyd gydag oedolion a phobl ifainc o gymunedau Casnewydd a oedd yn defnyddio’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl.

Ymysg y gweithgareddau yr oedd awduron ac artistiaid yn gweithio gyda grwpiau mewn llyfrgelloedd lleol a mannau eraill. Roedd artist gweledol yn rhan o’r prosiect, ac yn gweithio ochr yn ochr â’r awdur gyda’r grwpiau dethol i greu delweddau oedd yn adlewyrchu eu gwaith.

Ar ddiwedd y prosiect bydd cyfres o bosteri o farddoniaeth yn ffurfio arddangosfa mewn llyfrgelloedd lleol, safleoedd iechyd Casnewydd ac unrhyw leoliadau addas lleol eraill.

Cafwyd dau ddigwyddiad i ddathlu’r prosiect ym mis Hydref 2013. Un ar ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth (Dydd Iau, 3 Hydref) yn Ysbyty Brenhinol Gwent, ac un arall fel rhan o ddigwyddiadau yn ymwneud â Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10 Hydref.

Un o fwriadau Gwasanaeth Llyfrgelloedd Casnewydd yw gwella iechyd corfforol a meddyliol y preswylwyr drwy gyfleoedd dysgu a gweithgareddau cymdeithasol.