Prosiectau

Gwyl Llenyddiaeth Tonyrefail 2014

 DAN  images RHIAN RUFUS 6857283

Yn dilyn y prosiect llywddianus Hands On yn Nhonyrefail ym mis Chwefror a Mawrth 2012, cefnogodd Llenyddiaeth Cymru’r ŵyl am y trydydd dro eleni. Cynhaliwyd yr Ŵyl yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail a chefnogwyd ef trwy bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf Tonyrefail.

Mwynheuodd dau gant ac un ar ddeg ddisgyblion o chwech ysgol leol ddiwrnod o weithdai ysgrifennu creadigol rhyngweithiol a chwaraeon gyda Mike Church, Thomas Docherty, Rufus Mufasa, Rhian Edwards, Dan Anthony  a Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd.

Profodd fyfyrwyr o Flwyddyn 2- 4 weithdai yn cynnwys:

Barddoniaeth gyda Rhian Edwards a Mike Church

Rap gyda Rufus Mufasa

Darluniad gyda Thomas Docherty

Ffuglen gyda Dan Anthony

Sesiwn Pêl-Droed gyda Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd