Prosiectau

Gwyl Gwanwyn Porth-cawl 2011

Robert Minhinnick

Ddydd Gwener 20 Mai 2011 Cynhaliodd Pafiliwn Mawr Porth-cawl farchnad wanwyn greadigol. Roedd hon yn rhan o ŵyl Gwanwyn, gŵyl genedlaethol a gynhelir am fis ar draws Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd mewn pobl hŷn.

Mae Gwanwyn yn dathlu’r oedran hwn fel cyfle ar gyfer adnewyddiad, twf a chreadigrwydd. Y nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hŷn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, boed gelfyddydau gweledol, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm.

Mae gŵyl Gwanwyn yn gyfle perffaith i ddechrau gweithgaredd creadigol newydd neu ailymweld â chreadigrwydd ieuenctid.

Gwahoddwyd pobl i farchnad Gwanwyn lle’r oedd nifer o weithgareddau creadigol, artistig a diwylliannol i’w profi. Cawsant flas ar amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys: celfyddydau a chrefftau, perfformiadau cerddorol, arddangosfeydd, adrodd straeon a llawer mwy.

Cynhaliodd y bardd a’r awdur o Borth-cawl, Robert Minhinnick weithdy ysgrifennu creadigol a roddodd fwynhad i aelodau o Gylch Llenorion Pen-y-bont ar Ogwr a phobl leol..