Prosiectau

Funny Faces

FunnyFacesTitle

Ionawr 2015, wnaeth plant o Ysgol Gynradd Greenmeadow, Torfaen cymryd rhan mewn dau ddiwrnod o weithdai gyda darluniwr ac artist proffesiynol Huw Aaron. Roedd y grŵp o 15 pobl ifanc rhwng 7-10 oed wedi creu llyfrau comics eu hun. Wnaethon nhw ysgrifennu straeon, gymeriadau a lluniau lliwiog iawn ar ben eu hun. Bydd y comics yn cael eu hargraffu mewn pamffled gallant nhw rannu gyda ffrindiau a theulu.

Roedd y myfyrwyr wedi cael eu dewis achos o’n nhw yn cael problemau gyda sgiliau llenyddol yn yr ysgol. Ond, diolch i’r Communities First Comic Club pob wythnos a phrosiectau fel hyn, allwn ni cyfathrebu’r hwyl a diddordeb o ddarllen ac ysgrifennu i’r plant. Cafodd gymeriadau diddorol iawn eu geni. Gymeriadau fel y Pedwar Musketeers (merched i gyd, wrth gwrs); y Hameleg; y ffantastig Super Squirrels; a seren pêl-droed! Mae ‘na straeon rhamantes, dramatig, straeon am dyfu lan, a hyd yn oed tudalen o jôcs un llinell – rhywbeth i bawb. Yr enw’r casgliad yw Funny Faces, ac roedd y prosiect yn cael eu trefnu gan Communities First Thornhill ac Llenyddiaeth Cymru.

SuperSquirrelsSupersquirrels2

Ar ol y sessynau llwyddianus, bydd yna rhagor o sgwennu creadigol mewn ysgolion arall yn yr ardal lleol, Torfaen. Hefyd gyda myfyrwyr hyn yn yr Ysgolion Uwchradd. Rydyn ni yn edrych ymlaen yn fawr!