Prosiectau

Amgylcheddwn!
 Rhondda Cynon Taf

mike jenkins

Ddiwedd mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf 2010 bu’r awdur a’r bardd o fri, Mike Jenkins yn gweithio gyda phedair ysgol gynradd yng nghlwstwr Pontypridd i greu cyfres o ganeuon â thema amgylcheddol i gysylltu â phrosiect Rhondda Cynon Taf, Envirovision.

Ymwelodd Mike ag ysgolion cynradd Coedpenmaen, Heol y Celyn, Parc Lewis a Ffynnon Taf i edrych ar faterion cadwraeth ac amgylcheddol gyda phlant yn eu hardal eu hunain. Bu’r grwpiau’n creu eu harwr ailgylchu eu hunain ac yn tynnu lluniau ohono. Cafodd bwerau anhygoel a chymalau arbennig fel traed sugno gwastraff, corff peiriant golchi a phen bocs cardfwrdd ymhlith eraill. Defnyddiwyd yr arwyr hyn gan gynnwys Enviroman, Big Cylce, Bin it Bob a Rhodri Recycle i ysbrydoli’r grwpiau i archwilio’r mathau o ailgylchu yr hoffent eu gweld yn eu hawdurdod.

Bydd y cerddi a gynhyrchwyd gan bob grŵp yn cael eu gosod i gerddoriaeth a’u recordio mewn stiwdio leol. Gwahoddwyd y grwpiau hefyd i’r Miwni ar 13 Gorffennaf ar gyfer cystadleuaeth Envirovision y bandiau rhwng y grwpiau o ysgolion uwchradd.

Big Cycle

Big Cycle

Fynnon Taff Primary

Paper cardboard lying everywhere

So people think that we just don’t care

Smashed up glass on the floor

From broken windows and broken doors

Plastic bottles and lots of tins

No one bothers to put them in bins

We need some help who can we call

Big Cycle, he’s strong and tall

Who’s the person we’re gonna call

The only guy who can save us all

He’s really big and rides a cycle

And when he’s undercover

His real name is Michael

Chorus

Big Cycle, recycle, now the jobs done

Big Cycle, recycle now we’ll have some fun

Big Cycle, recycle cleaning up the Earth

Big Cycle, recycle for all it is worth

All the rubbish is making us sick

Better call Big Cycle, better be quick

He’ll clean up for the good of mankind

If Earth was cleaner, we wouldn’t mind

Making loud noises with his Hoover feet

Big Cycle is here to clean up our street

Dirty chewing gum that’s stuck to the floor

Scraping it up with his spatula claws

Sadness turns to happiness in the blink of an eye

Smiling flowers bloom, not wither and die

Heavy grey clouds hurrying away

As Big Cycle and the new world come out to play

No more plastic bottles floating

All we see is pretty rainbows in the sky

Clean blue seas and dancing fish

Let’s hope Big Cycle will grant you that wish..