Prosiectau

Carnifal Blaenafon

Blaenavon

Ddiwedd Mehefin 2009, ymunodd yr Academi â Chelfyddydau Cymunedol Amlddiwylliannol De Cymru (SWICA) i’w helpu i ddathlu eu hugeinfed pen-blwydd a gwneud carnifal go iawn ohoni.

Bu’r awdur Anita Flowers yn gweithio gydag ugain o unigolion o Gymuned Blaenafon wrth iddynt greu eu gweithiau carnifal lliwgar i ddathlu diwylliant a hanes treftadaeth ddiwydiannol Blaenafon.

Ar ôl siarad â’r grŵp am eu hatgofion am Flaenafon a gwrando ar y drymiau dur yn y cefndir, cyfansoddodd y grŵp y darn galw ac ymateb byr isod, a ganwyd wrth i’r orymdaith ymlwybro drwy dref Blaenafon ddydd Sadwrn 27 Mehefin 2009.

Men of Blaenavon

Dig, digging hard, hard ‘n’ long

Sing, sing, sing, sing

Your cariad a sweet, sweet song

Anita Flowers

Blaenavon Carnival

.