Prosiectau

Prosiect Arobryn


Orchard Media and Events Group

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod y Fenter Datblygu Llenyddiaeth yn Ne Cymru wedi cael ei gydnabod gan y Wobr Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned ar gyfer prosiectau partneriaeth gyda Merthyr Valley Homes fel rhan o’r 21ain Gwobr Blynyddol Celfyddydau a Busnes 2014.

Mae’r 21ain Gwobr Blynyddol Celfyddydau & Busnes yn annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector breifat a’r celfyddydau. Cynhaliwyd seremoni 2014, a noddwyd ar gyfer y 4ydd flwyddyn gan Gwmni Byd-eang Ynni Valero, ar y llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 9 Mai.

Gan ddechrau yn yr Hydref 2012, a pharhau drwy gydol 2013, gweithiodd Llenyddiaeth Cymru gyda Merthyr Valley Homes i nodi a thargedu phrosiectau sy’n mynd i’r afael â’r un meysydd blaenoriaeth allweddol o ran ffocws a nod. Roedd rhain yn cynnwys mynd i’r afael â llythrennedd a materion lles ar gyfer demograffig eang, o blant ysgol i grwpiau lleiafrifoedd ethnig a thrigolion mewn llety gwarchod.

Y prosiect a gafwyd ei bwysleisio ar gyfer y wobr eleni oedd ‘Captured Memories’, lle gweithiodd y bardd Mike Church gyda 29 o drigolion o dri cynllun tai gwarchod gwahanol – Cwrt Sant Tudful, Cae’r Wern a Haven Close. Gweithiodd y bartneriaeth hwn i gasglu atgofion pobl hŷn a chasglu barddoniaeth sy’n hel atgofion ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, gan ganolbwyntio ar atgofion Merthyr Tudful a’i chymunedau. Casglwyd y cerddi a gyfansoddwyd mewn llyfr a’u cofnodwyd ar CD sain.

Mae’r Fenter Datblygu Llenyddiaeth yn Ne Cymru yn brosiect blaenllaw i Llenyddiaeth Cymru, a ddechreuodd yn 2007 i greu cyfleoedd newydd i ysgrifennu i bawb ac unrhyw un yn yr awdurdodau Blaenau Gwent, Pen-y-Bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen. Mae’r prosiect wedi gweithio’n llwyddiannus ar draws deg awdurdod lleol yn ardal De Cymru ac mae newydd dderbyn cadarnhad o gyllid bydd yn parhau o dan fodel newydd ar gyfer 2014-15.