Prosiectau

Celfyddyd @ y Senedd

Daw’r bartneriaeth unigryw rhwng Celfyddydau a Busnes Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru â pherfformiadau byw i ran gyhoeddus adeilad y Cynulliad. Roedd Llenyddiaeth Cymru’n hynod o falch o allu dangos eu partneriaeth lwyddiannus â Threnau Arriva Cymru yn adeilad y Senedd ar 8 Chwefror 2012.

Croesawyd y digwyddiad gan y Llywydd, Rosemary Butler. Bu disgyblion o Ysgol Gyfun Maesteg ac Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn perfformio eu barddoniaeth eu hunain a grëwyd gyda’r beirdd proffesiynol Grahame Davies a Mike Church ar daith i Fae Caerdydd.

Mae Trenau Arriva Cymru a Llenyddiaeth Cymru’n cefnogi datblygu llenyddiaeth ymysg pobl ifanc ar draws Cymru drwy gyfres o deithiau trên arbennig ar gyfer Sgwadiau `Sgwennu’r ifanc. Eu nod yw helpu plant sy’n mwynhau ysgrifennu ac sy’n dechrau ysgrifennu’n dda. Caiff aelodau eu henwebu gan eu hysgolion a’u dewis i ymuno â’r sgwad oherwydd safon eu hysgrifennu. Crëwyd y Bartneriaeth i ddechrau yn 2006 i gynnig y profiad unigryw i bobl ifanc o deithio drwy gefn gwlad Cymru gydag awdur adnabyddus, gan greu barddoniaeth yn ymateb i’w taith. Cafodd barddoniaeth a grëwyd ar y daith ei chyhoeddi ar bosteri sy’n cael eu dangos drwy rwydwaith Arriva Trains, gan roi ysbrydoliaeth a mwynhad i deithwyr.

Mae’r bartneriaeth hon yn harneisio pŵer y celfyddydau i gynrychioli ac archwilio tirwedd wledig a threfol Cymru mewn amgylchedd diogel a chyffrous. Mae Arriva Trains yn darparu llwyfan cynhwysol ac anarferol yn y gymuned i rannu doniau rhai o bobl ifanc Cymru a ddaw maes o law yn llenorion y dyfodol.

.