Prosiectau

Barddoniaeth Arriva Pen-y-bont ar Ogwr

swvldo_july_11_bridgend_arriva_.jpg_web.jpg

Mae prosiect celfyddydau gan ddisgyblion o ysgolion cyfun Maesteg a Llangynwyd a myfyrwyr o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i ddadorchuddio yng ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn dilyn llwyddiant cynlluniau tebyg a gynhaliwyd gyda Llenyddiaeth Cymru, aeth Guy O’Donnell, Prif Swyddog Gweithredol, Adran Celfyddydau a Datblygu Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a’r Swyddog Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd at ddisgyblion o ysgolion cyfun Maesteg a Llangynwyd i drafod ysgrifennu barddoniaeth ar sail eu profiad o daith ar drên o Ben-y-bont ar Ogwr i Fae Caerdydd. Bu’r disgyblion yn gweithio ochr yn ochr â’r beirdd proffesiynol Mike Church a Grahame Davies.

Gwahoddwyd myfyrwyr o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr i ddylunio’r pedwar poster sy’n dangos y cerddi. Gellir eu gweld erbyn hyn yn y Café Express yng ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr ac ar lawer o drenau Arriva ar rwydwaith De Cymru.

Wrth siarad yn y lansio, dywedodd Guy: “Bu’r prosiect hwn yn gyfle gwych i ddangos sut gall y Celfyddydau gysylltu ein cymunedau yng Nghymru. Baswn i wrth fy modd yn cefnogi mwy o waith tebyg ac rwy’n credu ein bod ar y llwybr cywir.”

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Gweithredol Llenyddiaeth Cymru: “Mae datblygu creadigrwydd pobl ifanc yn ganolog i’r hyn y mae Llenyddiaeth Cymru’n ceisio ei wneud. Mae’r prosiect hwn yn gyfrwng rhagorol i ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ynglŷn ag ysgrifennu.”

swvldo_july_11_geraint_3_arriva.jpg_web.jpg

Meddai Geraint Morgan, rheolwr materion cymunedol Trenau Arriva Cymru; “Mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i bobl ifanc eu mynegi eu hunain mewn ffordd gadarnhaol a bu’n rhyfeddol darllen eu barn am rywbeth sydd i lawer o’n teithwyr yn rhan o fywyd bob dydd. Maent wedi gallu dangos eu gallu creadigol a gobeithio y gallwn ddatblygu hyn ymhellach yn y dyfodol.”

Cefnogir y prosiect gan adran Celfyddydau a Datblygu Cymunedol Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Llenyddiaeth Cymru a Threnau Arriva Cymru.

Cerddi:

Go on get on the train

Go on get on the train,

The permanent drone,

The ladybird seats,

The constant chugging, a rhythmic beat,

Go on get on the train.

Conductors galore,

Accepting coins with the head of the queen,

Go on get on the train.

Glare into your paper,

Block out all sounds,

The journey only costs a mere two pounds,

Go on get on the train.

Stare out the window,

See great, grand, green trees,

See desolate fields and various scenes,

Go on get on the train.

Then you open the door,

To arrive in the world once more.

Ewan Thomas

Destination Unknown

The relentless rumble of green cocoon rocked and

Swayed on the taut twisted tracks.

Early morning commuters, lulled into a static state

Of pensive thoughts.

Silent, stale air hung listlessly as

The smiling Valleys guard patrolled.

Coughs and splutters punctuated the void,

As bored babies wriggled and fidgeted.

Signals, crossroads and blinkered dark paths,

Undiscovered tunnels and truths.

Every excited traveller bound on an epic

Journey full of tantalising dreams and realities.

In the chaos and confused state of existence,

Who and what will ever truly get there, finish, arrive?

The Train Conductor

I am the train conductor,

Humorous, nothing is a hassle.

Repetitive rumbling of the railed roads,

My money machine feeds tickets to travellers.

An old man with white, whispy hair

Furiously fumbling for payment.

Crack of dawn commuters

In a cosy carriage.

A middle aged man,

Folded arms and a furrowed brow,

Battled through the barbaric breeze

To the heaven of the train.

Scraggly haired students

And track-suited teenagers,

My workplace, people wandering by.

Each day a new face to embrace

I am the train conductor

Adam Burgess.