Prosiectau

Nosweithiau Arabaidd

Michael Harvey

Ym mis Tachwedd 2010, bu’r Chwedleuwr a’r awdur o fri, Michael Harvey yn arwain cyfres o weithdai Cymraeg gyda chwech o ysgolion cynradd yn Rhondda Cynon Taf.

Bu dros ddau gant ac ugain o ddisgyblion o Ysgolion Cynradd Cymraeg Bodringallt, Abercynon, Tonyrefail, Pont Siôn Norton, Llyn y Forwyn ac Evan James yn creu barddoniaeth ar themâu o’r Chwedlau o 1001 o Nosweithiau Arabaidd.

Trefnwyd y gweithdai ar y cyd â Rheolwr Datblygu Cynulleidfaoedd Canolfannau Rhondda Cynon Taf i gysylltu â’r Pantomeim Cymraeg am Aladin, a oedd yn cael ei ddangos yn y Miwni ym Mhontypridd, sef MARTYN A’R LAMP HUDOL a gyfansoddwyd ac a gyfarwyddwyd gan Martyn Geraint.

YGG Bodringallt gyda Michael Harvey

Year 2

Dyma’r djinn yn ymestyn mas o’r botel

Fel cynffon pysgodyn euraidd yn esmytho’r tonnau hud

Yn y mwg mae’r pysgotwr yn gweld

Ei dristwch yn sgleinio fel seren aur

Ei wilder yn pefrio fel seren borffor

Ei ddicter yn disglerio fel seren felen

Ei ofn yn tywyllu fel seren wen.

YGG Abercynon with Michael Harvey

Year 3 & 4

Mae hen fenyw yn cerdded

Yn yr anialwch

Ffon o hen dderwen yn ei llaw chwith

Ei chrychau fel y twyni tywod

Golau ei chalon yn sgleinio

Fel diamwnt yng nghanwyll ei llygad.

YGG Tonyrefail with Michael Harvey

Year 1 & 2

Y brenin yn edrych ar batryman mendi ar

Ddwylo ei ferch ac yn gweld

Blodau newydd ei hagor

Sbeirals fel djinn yn dod o botel

Lan i awyr y nos

Llawer o sêr fel diamwntau

Yn disgleirio ar wely’r dywysoges.

YGG Pont Sion Norton with Michael Harvey

Year 4

Ei lygaid gwyrdd llonydd yn gwthio ofn fy nghalon

Ei gleddyf yn ymosod ar bopeth

Roedd llwch y llawr yn crafu fy llygaid

‘Fy ngŵr i ydy hwnna!’ bloeddiais i.

YGG Llyn y Forwyn with Michael Harvey

Years 5 & 6

Rwy’n gafael yn y goeden

Gan edrych i lawr ac

Aros am i’r ddaer agor

Mae’r llyn yn adlwyrchu’r sêr

Mae fy nhristwch yn llifo yn fy mhen

Mae tonnau o ofn yn fy mreichiau

Mae cywilydd yn diferu o fy llygaid

Mae gobaith yn byrleymu yn fy nghalon.

YGG Evan James with Michael Harvey

Year 4 & 5

Mae dy stori di yn

Llithro i mewn i fy nghlustiau

Mae dy eiriau di

Yn cyffwrdd â fy meddwl

Mae dy luniau di

Yn gafael yn fy nghof

Mae fy nheimladau i yn

Torri fy nghalon..